Interná ambulancia a stacionár

Nemocnica Humenné

Ordinačné hodiny

 • Pondelok 07:00 - 12:00
   12:30 - 15:30
 • Utorok 07:00 - 12:00
   12:30 - 15:30
 • Streda 07:00 - 12:00
   12:30 - 15:30
 • Štvrtok 07:00 - 12:00
   12:30 - 15:30
 • Piatok 07:00 - 12:00
   12:30 - 15:30

Kontakt

Nemocničná 7, 066 01 HUMENNÉ

057/7706 278/221

Ambulancia sa nachádza na prízemí pavilón B.

O ambulancii

Ambulancia  vnútorného lekárstva (interná ambulancia) slúži ako príjmová a konziliárna ambulancia interného oddelenia.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

Zabezpečuje diagnostickú, liečebno-preventívnu starostlivosť o pacientov s vnútornými chorobami. Na ambulanciu prichádzajú pacienti od praktických lekárov, od špecialistov a RZP, kde lekár rozhodne o prijatí na interné, prípadne  na iné oddelenie.

Súčasťou ambulancie  je aj denný  stacionár s piatimi lôžkami. Poskytuje ambulantnú starostlivosť osobám , ktorých zdravotný stav nevyžaduje hospitalizáciu.

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

Poplatky za platené služby na ambulancii sú vyberané v zmysle platného cenníka.

Poďakovania

 • Touto cestou by som sa chcel verejne poďakovať Vašej zdravotnej sestre Bc. Dušane Turčíkovej, ktorá sa o mňa vzorne starala počas dvojtyždňovej liečby na stacionáry a to od 04.03.2019 do 15.03.2019, kde mi boli podané infúzie proti bolesti brucha. Spomínaná zdravotná sestra pracuje pri MUDr. Blažene Havlírovej a ja ako pacient som s jej odvedenou prácou veľmi spokojný, za čo jej patrí veľké ďakujem.

Personálne oddelenie

MUDr. Havlírová Blažena Interná ambulancia a stacionár, Nemocnica Humenné lekár

Bc. Turčíková Dušana Interná ambulancia a stacionár, Nemocnica Humenné sestra