Interná ambulancia a stacionár

Nemocnica Humenné

Ordinačné hodiny

 • Pondelok 07:00 - 12:00
   12:30 - 15:30
 • Utorok 07:00 - 12:00
   12:30 - 15:30
 • Streda 07:00 - 12:00
   12:30 - 15:30
 • Štvrtok 07:00 - 12:00
   12:30 - 15:30
 • Piatok 07:00 - 12:00
   12:30 - 15:30

Kontakt

Nemocničná 7, 066 01 HUMENNÉ

057/7706 278/221

Ambulancia sa nachádza na prízemí pavilón B.

O ambulancii

Ambulancia  vnútorného lekárstva (interná ambulancia) slúži ako príjmová a konziliárna ambulancia interného oddelenia.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

Zabezpečuje diagnostickú, liečebno-preventívnu starostlivosť o pacientov s vnútornými chorobami. Na ambulanciu prichádzajú pacienti od praktických lekárov, od špecialistov a RZP, kde lekár rozhodne o prijatí na interné, prípadne  na iné oddelenie.

Súčasťou ambulancie  je aj denný  stacionár s piatimi lôžkami. Poskytuje ambulantnú starostlivosť osobám , ktorých zdravotný stav nevyžaduje hospitalizáciu.

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

Poplatky za platené služby na ambulancii sú vyberané v zmysle platného cenníka.

Personálne obsadenie

Bc. Turčíková Dušana Interná ambulancia a stacionár, Nemocnica Humenné

MUDr. Havlírová Blažena Interná ambulancia a stacionár, Nemocnica Humenné