Infektologická ambulancia

Nemocnica Rožňava

Ordinačné hodiny

  • Pondelok 07:00 - 12:00
     12:30 - 15:30
  • Streda 07:00 - 12:00
     12:30 - 15:30
  • Štvrtok 07:00 - 12:00
     12:30 - 15:30

Kontakt

Špitálska 1, 048 01 Rožňava

+421 (0) 58777 1384

Ambulancia sa nachádza na -1. poschodí, pavilón C,  (samostatný vchod  z východnej časti budovy).

Vážení pacienti, ak potrebujete vypísať recept na lieky, kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára na email janka.salyova@svetzdravia.com alebo irena.kooperova@svetzdravia.com.
Po odoslaní nasledovných informácií – meno, priezvisko pacienta, rodné číslo, telefónny kontakt a názov lieku, Vám bude následne vypracovaný E-recept.

O ambulancii

Ambulancia zabezpečuje vyšetrenie pre všetky vekové kategórie.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

Zameraná je na diagnostiku a  liečebnopreventívnu starostlivosť  pre pacientov s  podozrením na prenosné choroby a chorým s prenosnou chorobou, dispenzárnu starostlivosť pre pacientov v rekonvalescencii po prekonaní prenosnej choroby a tiež pre chronicky infekčne chorých, konziliárne vyšetrenia u pacientov hospitalizovaných na lôžkových oddeleniach nemocnice.

AMBULANTNÉ HODINY

Príprava ambulancie: 07:00 – 07:30
Vyšetrenia: 07:30 – 13:00
Obedňajšia prestávka: 12:00 – 12:30
Konzília, administratíva: 13:30 – 15:30

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

Od 7:30 – 9:30 hod. vyšetrenie akútnych a dispenzarizovaných pacientov, odbery biologického materiálu.

Personálne obsadenie

MUDr. Kopperová Irena Infektologická ambulancia, Nemocnica Rožňava lekár