Hematologická ambulancia Svidník

Predmetom činnosti hematologickej ambulancie je starostlivosť o hematologických pacientov, vyšetrenie, diagnostika a liečba týchto ochorení ambulantnou cestou. V indikovaných prípadoch odporúčame ústavnú liečbu v zdravotníckom zariadení.

 
 

Benefity

 • Komplexná klinická a laboratórna diagnostika

 • Komplexná liečebno-preventívna starostlivosť

 • Možnosť infúznej liečby/denné lôžka

 • Medziodborová spolupráca

Liečebné možnosti/Výkony

HEMATOLÓGIA A TRANSFÚZIOLÓGIA

V odbore hematológia a transfuziológia zabezpečuje ambulancia špecializovanú a komplexnú starostlivosť o chorých s chorobami krvi, krvotvorných orgánov:

 • ich ďalšie sledovanie a liečbu
 • konziliárnu starostlivosť pri sekundárnych poruchách krvi a krvotvorných orgánov
 • diagnostiku a liečbu málokrvnosti
 • porúch metabolizmu Fe, vitamínu B 12, folátov
 • ochorení bielych krviniek
 • diagnostiku a liečbu chorôb trombocytového systému
 • onkohematologických ochorení vrátane leukémií, myelo a lymfoproliferatívnych ochorení
 • diagnostiku a liečbu krvácavých a trombofilných stavov
 • hemoterapiu a chemoterapiu priamo v ambulancii (denných lôžkach)
 • dispenzarizuje vybrané skupiny hematologických ochorení
 • zabezpečuje doliečovanie a kontroly chorých preložených zo špecializovaného pracoviska
 • zabezpečuje konzultácie a preklad chorých na vyššie špecializované pracoviská
 • vykonáva punkcie kostnej drene, trepanobiopsie
 • zaoberá sa imunohematologickými problémami u chorých s autoimunitnými a aloimunitnými poruchami (chorobami).

O vaše zdravie sa stará

MUDr. Hnatová Erika Hematologická ambulancia, Nemocnica Svidník lekár

MUDr. Kandrová Mária Hematologická ambulancia, Nemocnica Svidník lekár

Emília Kolesárová Hematologická ambulancia, Nemocnica Svidník sestra

Martina Gajdošíková Hematologická ambulancia, Nemocnica Svidník sestra

Mgr. Daniela Pirščová Hematologická ambulancia, Nemocnica Svidník sestra

Praktické rady

Kontakty

Lekár: MUDr. Erika Hnatová
Sestra: Emília Kolesárová, Martina Gajdošíková

Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník , a .s.
MUDr. Pribulu 412/4, 089 01 Svidník

Ambulancia sa nachádza na 2. poschodí (B pavilón).

Telefón – hematologická ambulancia: 054 / 78 60 434
Na ošetrenie sa môžete objednať po 11.00 hod.

Zmluvná poisťovňa: Všeobecná zdravotná poisťovňa / Dôvera / UNION

Odbery Ordinácie Obed Dokumentácia, Konzília
Pondelok 7:00 – 9:00 8:00 – 12:30 12:30 – 13:00 13:00 – 14:12
Utorok 7:00 – 9:00 8:00 – 12:30 12:30 – 13:00 13:00 – 14:12
Streda 6:00  –  13:12           DARCOVIA KRVI
Štvrtok 7:00 – 9:00 8:00 – 12:30 12:30 – 13:00 13:00 – 14:12
Piatok 7:00 – 9:00 8:00 – 12:30 12:30 – 13:00 13:00 – 14:12

Lekár: MUDr. Mária Kandrová
Sestra: Mgr. Daniela Pirščová

Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník , a .s.
MUDr. Pribulu 412/4, 089 01 Svidník

Ambulancia sa nachádza na prízemí  poliklinického pavilónu „C“. Bezbariérový vstup možný cez pohotovostný vstup v pavilóne „A“, s  použitím výťahu.

Telefón – hematologická ambulancia: 054 / 78 60 555
Na ošetrenie sa môžete objednať po 11.00 hod.

Zmluvná poisťovňa: Všeobecná zdravotná poisťovňa / Dôvera / UNION

Odbery Ordinácie Obed Dokumentácia, Konzília
Utorok 7:00 – 9:00 8:00 – 12:30 12:30 – 13:00 13:00 – 15:30
Streda 7:00 – 9:00 8:00 – 12:30 12:30 – 13:00 13:00 – 15:30
Piatok 7:00 – 9:00 8:00 – 12:30 12:30 – 13:00 13:00 – 15:30