Hematologická ambulancia Svidník

Predmetom činnosti hematologickej ambulancie je starostlivosť o hematologických pacientov, vyšetrenie, diagnostika a liečba týchto ochorení ambulantnou cestou. V indikovaných prípadoch odporúčame ústavnú liečbu v zdravotníckom zariadení.

 
 

Prečo si vybrať hematologickú ambulanciu vo Svidníku

 • Komplexná klinická a laboratórna diagnostika

 • Komplexná liečebno-preventívna starostlivosť

 • Možnosť infúznej liečby/denné lôžka

 • Medziodborová spolupráca

Liečebné možnosti/Výkony

HEMATOLÓGIA A TRANSFÚZIOLÓGIA

V odbore hematológia a transfuziológia zabezpečuje ambulancia špecializovanú a komplexnú starostlivosť o chorých s chorobami krvi, krvotvorných orgánov:

 • ich ďalšie sledovanie a liečbu
 • konziliárnu starostlivosť pri sekundárnych poruchách krvi a krvotvorných orgánov
 • diagnostiku a liečbu málokrvnosti
 • porúch metabolizmu Fe, vitamínu B 12, folátov
 • ochorení bielych krviniek
 • diagnostiku a liečbu chorôb trombocytového systému
 • onkohematologických ochorení vrátane leukémií, myelo a lymfoproliferatívnych ochorení
 • diagnostiku a liečbu krvácavých a trombofilných stavov
 • hemoterapiu a chemoterapiu priamo v ambulancii (denných lôžkach)
 • dispenzarizuje vybrané skupiny hematologických ochorení
 • zabezpečuje doliečovanie a kontroly chorých preložených zo špecializovaného pracoviska
 • zabezpečuje konzultácie a preklad chorých na vyššie špecializované pracoviská
 • vykonáva punkcie kostnej drene, trepanobiopsie
 • zaoberá sa imunohematologickými problémami u chorých s autoimunitnými a aloimunitnými poruchami (chorobami).

O vaše zdravie sa stará

Poďakovania

 • V hematologickej ambulancii som veľmi spokojná. Som rada, že ma pani doktorka prijala, pretože potrebujem byť pod kontrolou ako onkologický pacient. Je tu citlivý prístup lekárky, úžasný prístup personálu. Navyše to mám blízko, nemusím cestovať. Hneď ako som zbadala lekárku, vedela som, že tu mi bude dobre.

  Júlia Čárna, Svidník

 • Pacientkou hematologickej ambulancie som krátko. Mám to po ruke, nemusím cestovať, čo je najväčšia výhoda. Dôverujem personálu, je veľmi príjemný. Majú krátke čakacie doby a prijímajú pacientov všetkých poisťovní.

  Monika Hijová, Svidník

 • V hematologickej ambulancii som už cez 10 rokov. Chodila som do Prešova, kde boli dlhé čakacie doby. Milo ma potešilo otvorenie hematologickej ambulancie vo Svidníku. Lekárka je síce mladšia, ale má perfektný prístup, záujem o pacienta. Všetko vysvetlí, takže konečne aj rozumiem výsledkom z laboratória. Doteraz chýbala táto ambulancia vo Svidníku a unavovalo ma cestovať mimo.

  Mária Vargušová, Svidník

 • V starostlivosti hematologickej ambulancie som asi 3 roky. Diagnostikované mi boli viaceré ochorenia a odporúčaná mi bola hematologická ambulancia. Som tu veľmi spokojný, nič zlé nemôžem povedať. Ústretový prístup personálu, vždy sa tu cítim veľmi dobre. Vždy ochotne vychádzajú v ústrety pacientovi.

  Milan Babjak, Svidník

Praktické rady

Kontakty

Lekár: MUDr. Erika Hnatová
Sestra: Mária Kačmarová, Martina Gajdošíková

Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník , a .s.
MUDr. Pribulu 412/4, 089 01 Svidník

Ambulancia sa nachádza na 2. poschodí (B pavilón).

Telefón – hematologická ambulancia: 054 / 78 60 434
Na ošetrenie sa môžete objednať po 11.00 hod.

Zmluvná poisťovňa: Všeobecná zdravotná poisťovňa / Dôvera / UNION

Odbery Ordinácie Obed Dokumentácia, Konzília
Pondelok 7:00 – 9:00 8:00 – 12:30 12:30 – 13:00 13:00 – 14:12
Utorok 7:00 – 9:00 8:00 – 12:30 12:30 – 13:00 13:00 – 14:12
Streda 6:00  –  13:12           DARCOVIA KRVI
Štvrtok 7:00 – 9:00 8:00 – 12:30 12:30 – 13:00 13:00 – 14:12
Piatok 7:00 – 9:00 8:00 – 12:30 12:30 – 13:00 13:00 – 14:12

Lekár: MUDr. Mária Kandrová
Sestra: Mgr. Daniela Pirščová

Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník , a .s.
MUDr. Pribulu 412/4, 089 01 Svidník

Ambulancia sa nachádza na prízemí  poliklinického pavilónu „C“. Bezbariérový vstup možný cez pohotovostný vstup v pavilóne „A“, s  použitím výťahu.

Telefón – hematologická ambulancia: 054 / 78 60 555
Na ošetrenie sa môžete objednať po 11.00 hod.

Zmluvná poisťovňa: Všeobecná zdravotná poisťovňa / Dôvera / UNION

Odbery Ordinácie Obed Dokumentácia, Konzília
Utorok 7:00 – 9:00 8:00 – 12:30 12:30 – 13:00 13:00 – 15:30
Streda 7:00 – 9:00 8:00 – 12:30 12:30 – 13:00 13:00 – 15:30
Piatok 7:00 – 9:00 8:00 – 12:30 12:30 – 13:00 13:00 – 15:30