Hematologická ambulancia

V hematologickej ambulancii v nemocnici Svet zdravia Partizánske sa vykonávajú klinické a laboratórne vyšetrenia. Na ich základe ambulancia zabezpečuje diagnostiku, liečbu a dispenzarizáciu primárnych a sekundárnych hematologických ochorení a zabezpečuje konziliárne služby pre oddelenia nemocnice.

 
 

Prečo si vybrať hematologickú ambulanciu v Partizánskom

 • Komplexná klinická a laboratórna diagnostika

 • Komplexná liečebno-preventívna starostlivosť

 • Možnosť infúznej liečby/denné lôžka

 • Medziodborová spolupráca

Liečebné možnosti/výkony

V odbore hematológia a transfuziológia zabezpečuje hematologická ambulancia špecializovanú a komplexnú starostlivosť o chorých s chorobami krvi, krvotvorných orgánov:

 • ich ďalšie sledovanie a liečbu
 • konziliárnu starostlivosť pri sekundárnych poruchách krvi a krvotvorných orgánov
 • diagnostiku a liečbu málokrvnosti
 • porúch metabolizmu Fe, vitamínu B 12, folátov
 • ochorení bielych krviniek
 • diagnostiku a liečbu chorôb trombocytového systému
 • onkohematologických ochorení vrátane leukémií, myelo a lymfoproliferatívnych ochorení, myelodysplastických syndrómov
 • diagnostiku a liečbu krvácavých a trombofilných stavov
 • hemoterapiu a chemoterapiu priamo v ambulancii (denné lôžka)
 • dispenzarizuje vybrané skupiny hematologických ochorení
 • zabezpečuje doliečovanie a kontroly chorých preložených zo špecializovaného pracoviska
 • zabezpečuje konzultácie a preklad chorých na vyššie špecializované pracoviská
 • vykonáva punkcie kostnej drene

Náš tím lekárov a špecialistov hematologickej ambulancie

Kontakt

Nemocnica na okraji mesta, n. o.
Ul. Nová nemocnica 511, 958 01 Partizánske

+421 (0) 387473 262

Ambulancia sa nachádza na prízemí budovy nemocnice (pavilón OAIM, laboratória) bezbariérový vchod z boku budovy.

Ordinačné hodiny

 • Pondelok       07:00 – 15:30
 • Utorok           07:00 – 15:30
 • Piatok            07:00 – 15:30