Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia

Nemocnica Spišská Nová Ves

Ordinačné hodiny

 • Pondelok 07:30 - 12:30
   13:00 - 14:30
 • Utorok 09:00 - 13:30
 • Streda 07:30 - 12:30
   13:00 - 14:30
 • Štvrtok 09:00 - 13:30
 • Piatok 07:30 - 12:30
   13:00 - 14:30

Kontakt

Janského 1, 052 01 Spišská Nová Ves

+421 (0) 53/4199 379, +421 (0) 53/4199 385

Ambulancia sa nachádza na 1. poschodí budovy nemocnice (A pavilón).

O ambulancii

Na ambulancii pri gynekologicko-pôrodníckom oddelení realizujeme konzultácie, objednanie na hospitalizáciu, príjem na oddelenie.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

Poskytujeme a realizujeme:

 • konziliárne vyšetrenia,
 • pooperačné vyšetrenia,
 • výdaj histologických výsledkov,
 • odber sterov na kultiváciu,
 • onkocytologické vyšetrenia,
 • poradňa pre rizikové tehotnosti,
 • zavedenie a odstránenie IUD
 • odber krvi na špeciálne vyšetrenia

PERSONÁL

Pôrodná asistentka: Bc. Jana Milčáková
Telefónne číslo do ambulancie: 053/4199 379, 385

USG – Gynekologická ambulancia

Lekár: MUDr. Katarína Peregrimová
Sestra: Bc. Iveta Fulková
Telefónne čislo do ambulancie: 053/4199 388

 ORDINAČNÉ HODINY

USG vyšetrenia novorodenecké odd. USG vyšetrenia GPO
Pondelok 7:30-9:30 9:30-10:30 10:30-12:30 13:00-15:00
Utorok 7:00-9:30 9:30-10:30 10:30-12:30 13:30-15:00
Streda 7:30-9:30-amniocentézy 9:30-10:30 10:30-12:30 13:00-15:00
Štvrtok 7:00-9:30 9:30-10:30 10:30-12:30 13:30-15:00
Piatok 7:30-9:30 9:30-10:30 10:30-12:30 13:00-15:00
Obedňajšia prestávka: 12:30-13:00

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

Poskytujeme a realizujeme:

 • Ultrazvuková diagnostika  ženských pohlavných orgánov vaginálnou a abdominálnou sondou,
 • preventívne USG vyšetrenia,
 • konziliárne USG vyšetrenie,
 • invazívna ultrasonografia – transabdominálne amniocentézy,
 • core cut biopsy, punkcie ascitu.
 • USG vyšetrenia vo včasnej gravidite,
 • skríningové vyšetrenia gravidných,
 • vyšetrenia prietoku pupočníkom /IPP/,
 • za poplatok  vyšetrenie na potvrdenie tehotnosti,
 • usg vyšetrenia na vlastnú žiadosť pacientky.

Praktické rady

Personálne obsadenie

MUDr. Peregrimová Katarína Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, Nemocnica Spišská Nová Ves lekár

Bc. Milčáková Jana Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia, Nemocnica Spišská Nová Ves pôrodná asistentka

Bc. Fulková Iveta Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia, Nemocnica Spišská Nová Ves sestra