Gynekologická ambulancia

Nemocnica Rožňava

Ordinačné hodiny

Kontakt

Špitálska 1, 048 01 Rožňava

+421 (0)58777 1604

O ambulancii

Ambulancia je zamerané na liečbu gynekologických chorôb, ich prostredníctvom je koordinovaná predoperačná starostlivosť a liečba.

V ambulancii pre rizikovú graviditu sa poskytuje prenatálna starostlivosť tehotným s nie fyziologickým priebehom gravidity. Ambulancia pre plánované rodičovstvo je zameraná na diagnostiku a liečbu sterility. Poskytované je poradenstvo vo všetkých spomenutých ambulanciách.

Liečebné možnosti/Výkony

Ultrazvukové pracovisko je vybavené moderným ultrazvukovým prístrojom s možnosťou 3D a 4D zobrazenia. Poskytuje vysoko špecializovanú diagnostiku gynekologických ochorení, možnosti diagnostiky a  sledovania fyziologickej gravidity tiež aj možnosť detekcie vývojových anomálií plodu. Pomocou Doppleru vyšetrujeme uteroplacentárnu cirkuláciu.

Ambulantné hodiny

 8:00 – 12:00 13:00 – 15:00
Pondelok gynekologická ambulancia USG vyšetrenia
Utorok USG vyšetrenia  (od 10:00 do 12:00) onkológia v gynekológii
Streda riziková gravidita USG vyšetrenia
Štvrtok USG vyšetrenia konziliárne vyšetrenia
Piatok plánované rodičovstvo USG vyšetrenia

Doplnkové informácie

V rámci nadštandardných služieb  poskytujeme zhotovenie USG snímku, vyhotovenie fotografického USG 4D snímku, resp. zhotovenie statického obrazu na CD/DVD nosiči. Tiež je možné zhotoviť videosekvenciu na dátovom nosiči.

Kontakt

Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.
Ul. Špitálska 1,
048 01 Rožňava

Ambulancia sa nachádza na 2. poschodí budovy nemocnice (A pavilón).

Lekári: Oddelenia GPO
Sestra: Mgr. Bibiana Róziková

Telefonický kontakt: 058/ 777 1605

Personálne obsadenie

MUDr. Seres Igor Gynekologická ambulancia, Nemocnica Rožňava

MUDr. Lesko Attila Gynekologická ambulancia, Nemocnica Rožňava