Polikliniky ProCare 0907 888 999
Nemocnice Svet zdravia 055 / 327 7777
Kontakty Klientská zóna

Geriatrická ambulancia

Nemocnica Stropkov

Ordinačné hodiny

  • Pondelok 07:00 - 11:30
     12:00 - 15:30
  • Utorok 07:00 - 11:30
     12:00 - 15:30
  • Streda 07:30 - 11:30

Kontakt

Akademika Pavlova 321/10, 09101 Stropkov

+421 (0) 54 3210 174

Ambulancia sa nachádza na 2. poschodí budovy pavilónu B.

O ambulancii

Poskytuje špecializovanú zdravotnú starostlivosť, najmä diagnostiku a liečbu osobám nad 65 rokov s akútnymi a chronickými ochoreniami, multimorbiditou a komplikáciami chorôb.

V rámci nej môžu pôsobiť špecializované poradne pre starostlivosť o inkontinentné osoby, pacientov s pádmi a o dementných pacientov a iné. Lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore geriatria sa podieľa na zaisťovaní starostlivosti o pacientov v domove ošetrovateľskej starostlivosti, resp. vykonáva metodický dohľad nad jej poskytovaním. Na požiadanie geriater posudzuje zdravotný stav osôb žiadajúcich o prijatie do domova dôchodcov.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

Obsahom geriatrického vyšetrenia v ambulancii je posúdenie zdravotného stavu,  kognitívnych funkcií a funkčného potenciálu  seniora.  Cieľom geriatrického vyšetrenia je stanovenie priorít liečby a komplexnej starostlivosti a zlepšenie, resp. zachovanie funkčného potenciálu starých ľudí pomocou liečby, rehabilitácie, kompenzačných pomôcok, adaptácie prostredia a zaistenia sociálnej starostlivosti.

Na stiahnutie

Personálne obsadenie

MUDr. Pytliak Marek Interné oddelenie, Nemocnica Svidník Internista primár