Polikliniky ProCare 0907 888 999
Nemocnice Svet zdravia 055 / 327 7777
Kontakty Klientská zóna

Geriatrická ambulancia

Nemocnica Rožňava

Ordinačné hodiny

  • Pondelok 8:00 - 12:00
     12:30 - 15:30
  • Streda 8:00 - 12:00
     12:30 - 15:30
  • Piatok 8:00 - 12:00
     12:30 - 15:30

Kontakt

Špitálska 1, 048 01 Rožňava

+41 (0) 58777 1391

Kontakt: Špitálska 1, 048 01 Rožňava
+41 (0) 58777 1391
(Ambulancia sa nachádza na 2. poschodí, pavilón A)

Popis ambulancie

Poskytuje  špecializovanú geriatrickú starostlivosť, najmä diagnostiku a liečbu osobám nad 65 rokov života s akútnymi a chronickými vnútornými  ochoreniami, multimorbiditou

a ochoreniami typickými pre starší vek, vrátane komplikácií  chorôb. V rámci nej poskytujeme poradenstvo o pacientov s inkontinenciou moču a stolice, demenciou, malnutríciou,

dekubitmi a chronickými ranami a geriatrických pacientov v štádiu paliatívnej starostlivosti, prípadne riešenie iných špecifických situácií. Realizujeme komplexné geriatrické vyšetrenie,

vrátane prípravy pacienta na operačné zákroky v súčinnosti s lekármi z viacerých odborov.

OBJEDNANIE NA VYŠETRENIE

Pacienti sa môžu telefonicky objednať na vyšetrenie v našej ambulancii najlepšie v  ordinačných hodinách. Pacient si prinesie kompletnú zdravotnú dokumentáciu,

podľa možnosti zoznam liekov, ktoré užíva a pri vstupnom vyšetrení  doporučenie na odborné vyšetrenie od všeobecného lekára.

Personálne obsadenie

MUDr. Dovalová Jana Oddelenie dlhodobo chorých, Nemocnica Rožňava Internista / Geriater primár

MUDr. Dovalová Eleonóra Oddelenie dlhodobo chorých, Nemocnica Rožňava lekár špecialista