Geriatrická ambulancia

Nemocnica Rožňava

Ordinačné hodiny

  • Pondelok 8:00 - 12:00
     12:30 - 15:30
  • Streda 8:00 - 12:00
     12:30 - 15:30
  • Piatok 8:00 - 12:00
     12:30 - 15:30

Kontakt

Špitálska 1, 048 01 Rožňava

+41 (0) 58777 1391

Kontakt: Špitálska 1, 048 01 Rožňava
+41 (0) 58777 1391
(Ambulancia sa nachádza na 2. poschodí, pavilón A)

Popis ambulancie

Poskytuje  špecializovanú geriatrickú starostlivosť, najmä diagnostiku a liečbu osobám nad 65 rokov života s akútnymi a chronickými vnútornými  ochoreniami, multimorbiditou

a ochoreniami typickými pre starší vek, vrátane komplikácií  chorôb. V rámci nej poskytujeme poradenstvo o pacientov s inkontinenciou moču a stolice, demenciou, malnutríciou,

dekubitmi a chronickými ranami a geriatrických pacientov v štádiu paliatívnej starostlivosti, prípadne riešenie iných špecifických situácií. Realizujeme komplexné geriatrické vyšetrenie,

vrátane prípravy pacienta na operačné zákroky v súčinnosti s lekármi z viacerých odborov.

OBJEDNANIE NA VYŠETRENIE

Pacienti sa môžu telefonicky objednať na vyšetrenie v našej ambulancii najlepšie v  ordinačných hodinách. Pacient si prinesie kompletnú zdravotnú dokumentáciu,

podľa možnosti zoznam liekov, ktoré užíva a pri vstupnom vyšetrení  doporučenie na odborné vyšetrenie od všeobecného lekára.

Personálne obsadenie

MUDr. Dovalová Jana Oddelenie dlhodobo chorých, Nemocnica Rožňava Geriater primár

MUDr. Dovalová Eleonóra Oddelenie dlhodobo chorých, Nemocnica Rožňava lekár