Gastroenterologická ambulancia

Nemocnica Rožňava

Ordinačné hodiny

 • Pondelok 07:30 - 13:30
   14:00 - 16:00
 • Utorok 07:30 - 13:30
   14:00 - 16:00
 • Streda 07:30 - 13:30
   14:00 - 16:00
 • Štvrtok 07:30 - 13:30
   14:00 - 16:00
 • Piatok 07:30 - 13:30
   14:00 - 16:00

Kontakt

Špitálska 1, 048 01 Rožňava

+421 (0) 58777 1380

Ambulancia sa nachádza na 0. poschodí, pavilón C,  č.d. 033.

Vážení pacienti, ak potrebujete vypísať recept na lieky, kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára na email peter.stefanca@svetzdravia.com.
Po odoslaní nasledovných informácií – meno, priezvisko pacienta, rodné číslo, telefónny kontakt a názov lieku, Vám bude následne vypracovaný E-recept.

O ambulancii

Ambulancia je zameraná na diagnostiku a liečbu ochorení gastrointestinálneho traktu, vrátane diagnostickej a terapeutickej ezofagogastroduodenoskopie a kolonoskopie.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

Na ambulancii sa vykonáva diagnostická a terapeutická endoskópia horného a dolného gastrointestinálneho traktu, ambulantná, dispenzárna a konziliárna činnosť v celom rozsahu náležiacemu odboru gastroenterológie, pre potreby ambulantných ako aj hospitalizovaných pacientov.

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

Endoskopické vyšetrenia  je možné vykonať aj v krátkodobej celkovej anestézii.Vykonáva sa
v spolupráci s oddelením anestéziológie a intenzívnej medicíny.

 

 

Personálne obsadenie

MUDr. Štefanča Peter Gastroenterologická ambulancia, Nemocnica Rožňava lekár