Gastroenterologická ambulancia

Nemocnica Rožňava

Ordinačné hodiny

 • Pondelok 07:00 - 12:30
   13:00 - 15:00
 • Utorok 07:00 - 12:30
   13:00 - 15:00
 • Streda 07:00 - 12:30
   13:00 - 15:00
 • Štvrtok 07:00 - 12:30
   13:00 - 15:00
 • Piatok 07:00 - 12:30
   13:00 - 15:00

Kontakt

Špitálska 1, 048 01 Rožňava

+421 (0) 58777 1641

O ambulancii

Ambulancia je zameraná na diagnostiku a liečbu ochorení gastrointestinálneho traktu, vrátane diagnostickej a terapeutickej ezofagogastroduodenoskopie a kolonoskopie.

Liečebné možnosti/Výkony

Na ambulancii sa vykonáva diagnostická a terapeutická endoskópia horného a dolného gastrointestinálneho traktu, ambulantná, dispenzárna a konziliárna činnosť v celom rozsahu náležiacemu odboru gastroenterológie, pre potreby ambulantných ako aj hospitalizovaných pacientov.

Doplnkové informácie

Endoskopické vyšetrenia  je možné vykonať aj v krátkodobej celkovej anestézii.Vykonáva sa
v spolupráci s oddelením anestéziológie a intenzívnej medicíny.

Kontakt

Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.
Ul. Špitálska 1,
048 01 Rožňava

Ambulancia sa nachádza na 0. poschodí, pavilón C,  č.d. 033.

Lekár: MUDr.: Peter Štefanča – peter.stefanca@svetzdravia.com
Sestra: Bc. Erika Dulovcová, Beatrix Štefančová

Telefonický kontakt: 058/777 1273

Personálne obsadenie

MUDr. Štefanča Peter Gastroenterologická ambulancia, Nemocnica Rožňava