Polikliniky ProCare 0907 888 999
Nemocnice Svet zdravia 055 / 327 7777
Kontakty Klientská zóna
 

Fyziatricko - rehabilitačné pracovisko Trnavské Mýto

Rehabilitačné oddelenie poskytuje komplexnú rehabilitačnú starostlivosť o pacientov so širokým spektrom diagnóz. Pod dohľadom skúsených fyzioterapeutov aplikuje rehabilitácie pacientom s ochorením pohybového aparátu, chrbtice, lieči pacientov po úrazoch, pooperačné stavy, ochorenia centrálneho a periférneho nervového systému, venuje sa pacientom s poruchami lymfatického systému, pacientom s jazvami po popáleninách a pod. Oddelenie disponuje telocvičnou, samozrejmosťou je nastavenie individuálneho cvičebného plánu, revízia fyzioterapeutom a aplikácia prístrojových terapií ako USG terapia, magnetoterapia, elektroliečebné procedúry a ďalšie. Fyzioterapeutické oddelenie disponuje aj lôžkovou časťou, s kapacitou 15 lôžok a pohybovú terapiu, pod dohľadom fyzioterapeuta, poskytuje pacientom rehabilitačného lôžkového oddelenia každý deň v týždni.

 
 

Benefity rehabilitačného oddelenia

 • Komplexná rehabilitačná starostlivosť

  Na fyziatrickom oddelení sa venujeme rehabilitácii pacientov po úrazoch a zraneniach a operáciách pohybového aparátu a chrbtice. Individuálne nastavenie cvičebno-rehabilitačného programu pre každého pacienta je kľúčové pre jeho čo možno najbližší návrat k pôvodným pohybovým funkciám pred zranením.

 • Široké spektrum rehabilitačných procedúr

  V rámci fyzikálnej terapie máme pre pacientov v rehabilitačnom centre k dispozícií široké spektrum procedúr, vďaka ktorým je stimulácia postihnutého aparátu pre návrat pohybových funkcií účinnejšia. Poskytujeme rehabilitácie vrátane USG terapie, magnetoterapie, fototerapie, lymfodrenáže a ďalších.

 • Vysokokvalifikovaný personál

  Rehabilitačné centrum s ambulantnou časťou s telocvičnou poskytuje rehabilitačnú starostlivosť aj pre profesionálnych športovcov pod dohľadom skúsených fyzioterapeutov. Lôžkovým oddelenie fyzioterapie zabezpečuje komplexnú a intenzívnu rehabilitačnú terapiu u indikovaných pacientov.

REHABILITÁCIE, FYZIOTERAPIA A ĎALŠIE SLUŽBY

Rehabilitačné oddelenie

Rehabilitačné oddelenie poskytuje komplexnú rehabilitačnú starostlivosť pacientom so širokým spektrom diagnóz:

 • ochorenia pohybového aparátu:
  • vertebrogénne ochorenia,
  • artrózy,
  • artralgia,
  • impingement syndróm bolestivého ramena,
  • entezopatie,
  • úponove bolesti šliach,
  • skolióza, haluxy,
  • ploché nohy a iné
 • pacienti po úrazoch (po zlomeninách, luxácia/subluxácia a pod.)
 • pooperačné stavy :
  • po implantáciach totálnej endoprotézy kolena, koxy, lakťa, ramena,
  • po operáciach chrbtice,
  • úrazy riešené osteosyntézou, resp. stavy riešené zavedením kovového materiálu pacientovi,
  • po amputáciách dolných končatín,
  • po operáciach ruky
 • ochorenia centrálneho a periférneho nervového systému (polyneuropati a DK, obrna n. peroneus, n. fibularis, n. facialis  atď, vertigo zmiešaného genézu, bolesti hlavy rôznej genézy)
 • porucha lymfatického systému – lymfedemy
 • zaoberáme sa pacientmi s keloidnými jazvami, jazvami po popáleninách, pooperačnými jazvami

Rehabilitačná ambulancia a oddelenie Fyziatricko – rehabilitačného pracoviska

Oddelenie plynule nadväzuje a ďalej rozširuje zdravotnú starostlivosť poskytovanú v ambulantnej oblasti. Úlohou lôžkovej starostlivosti je komplexná a intenzívna rehabilitačná terapia u pacientov indikovaných na príjem fyziatricko-rehabilitačným lekárom.

Pacientov na oddelenie hospitalizujeme na odporučenie ambulantného lekára FBLR, cestou prekladu z iných oddelení nemocnice, prekladom  z iných nemocníc po konzultácii s primárom FBLR.

Lôžkové oddelenie t. č. disponuje 15 lôžkami.  Pacienti sú hospitalizovaní na trojlôžkových izbách, jedna izba je nadštandardne vybavená za poplatok v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti v zmysle § 44, ods. 4, číslo zákona 577/2004 Z.z.

Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie má uzavreté zmluvy s zdravotnými poisťovňami Dôvera a Union. V prípade hospitalizácie pacienta Všeobecnej zdravotnej poisťovne je táto hospitalizácia plne hradená pacientom, podľa aktuálneho cenníka.

Po komplexnom vyšetrení pacienta fyziatricko-rehabilitačným lekárom sa vypracuje individuálny rehabilitačný plán, podľa diagnózy a klinického stavu pacienta sa rozhoduje o infúznej liečbe na oddelení, aplikácii obstrekov, laseroterapie a iných liečebných metód.

Počas pobytu na oddelení je zabezpečená pohybová a fyzikálna liečba aj počas víkendov.

V kompetencii fyziatricko-rehabilitačného lekára je takisto zabezpečenie pacientov kompenzačnými ako aj liečebnými ortopedicko-protetickými pomôckami v spolupráci s technikmi.

V rámci elektroliečby poskytujeme aj liečebné programy na polyfunkčných zariadeniach Phyaction, pulznú magnetoterapiu, laseroterapiu, liečbu polarizovaným svetlom aj pomocou bioptronovej lampy, liečbu ultrazvukom, krátkovlnnú diatermiu a liečbu pomocou prístroja Rebox.

Oddelenie spolupracuje so Strednou zdravotnou školou v Bratislave v odbore diplomovaný fyzioterapeut a maser ako výukové stredisko pre dennú formu štúdia

Fyzikálna terapia

Na oddelení sa nachádza telocvičňa a úsek fyzikálnej terapie, ktorý zahŕňa:

 • magnetoterapiu,
 • liečbu ultrazvukom,
 • fototerapiu,
 • elektroliečebné procedúry s využitím nízkofrekvenčných a strednofrekvenčných prúdov,
 • vykonávame elektrogymnastiku a elektrostimuláciu oslabených a paretických svalov,
 • máme k dispozícii prístrojovú lymfodrenáž,
 • personál pracoviska  vykonáva aj  manuálnu lymfodrenáž.

Pohybová terapia

Pohybovú liečbu vykonávajú vysoko kvalifikovaní a skúsení fyzioterapeuti, ktorí využívajú nielen základné, ale aj špeciálne metodiky, cielené techniky s využitím terapeutických rehabilitačných pomôcok,

 • cvičenie podľa Kaltenborna,
 • cvičenie podľa Freemana,
 • SM systém,
 • balančné cvičenie na nestabilnej plošine,
 • mäkké, mobilizačné techniky,
 • postizometrickú relaxáciu,
 • antigravitačnú relaxáciu,
 • aplikuje sa kyneziotejp.

Pri pohybovej liečbe okrem individuálnych, ako aj skupinových cvičení s využívaním moderných facilitačno-inhibičných techník, mobilizačných a mäkkých techník využívame aj cvičenia na nestabilných plochách, vrátane veľkých lôpt, relaxačné techniky, reflexné masáže.

Procare_Rehabilitacie_Fyzioterapia a pohybova terapia Bratislava

Ambulantná časť fyzioterapie

Ambulantný úsek fyziatricko – rehabilitačného pracoviska má dlhoročné skúsenosti v liečbe:

 • centrálneho a periférneho nervového systému (polyneuropatie, Parkinsonova choroba, parézy končatín rôznej genézy…)
 • stavov po operáciách chrbtice a iných neurochirurgických zákrokoch
 • stavov po náhradách váhonosných kĺbov
 • stavov po amputáciách končatín
 • stavov po úrazoch
 • ťažkostí pri chronických problémoch pohybového aparátu
 • pacientov s lymfedémom

Pracovisko má k dispozícii telocvične, priestory na fyzikálnu terapiu a teploliečbu, prístrojové lymfodrenáže, poskytujú sa masáže rôzneho druhu, laseroterapia.

Pracovisko poskytuje rehabilitačnú starostlivosť aj pre profesionálnych športovcov.

Ambulantná časť fyziatricko-rehabilitačného pracoviska má zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami.

Stará sa o vás tím odborníkov

Poďakovania

 • Venujem sa kulturistike a fitnes. Cvičím veľmi často a vtedy niekedy dochádza k úrazom, pri tom cvičení a preťažovaní svalov. Keď cítim nejakú bolesť, ktorá sa mi nezdá a nepáči, tak radšej preventívne navštívim rehabilitačné pracovisko v poliklinike ProCare Trnavské Mýto.

  Pavlína Kováčová
  Pacientka, majsterka sveta v naturálnej kulturistike, INBA

 • Venujem sa kulturistike a fitnes. Tým, že zdvíham ťažké váhy, tak s tým prichádzajú aj rôzne komplikácie. Bol som na rôznych elektroliečbach, aj na rehabilitáciách. Bol som tu na týždennom pobyte. Po tom týždni som zaznamenal zmeny, takže celkovo s týmto personálom som bol spokojný.

  Marek Štefanička
  Pacient, vicemajster Európy v naturálnej kulturistike, INBA

 • Touto cestou by sme Vám chceli poďakovať za veľmi profesionálny a ľudský prístup k nám pacientom. Boli sme veľmi milo prekvapení starostlivosťou a prístupom celého personálu. O našej spokojnosti a vašej starostlivosti budeme šíriť iba samé kladné referencie.

  Záverom by sme chceli osobitne vyzdvihnúť veľmi milý, ústretový, ľudský a profesionálny prístup pani primárky, za čo jej zo srdca ďakujeme.

  Pacienti z izby číslo 617

 • Vážený pán riaditeľ, MUDr. Jakub Rybár.

  Dovoľte mi vyjadriť moje úprimné poďakovanie a úctu k pani primárke MUDr. Mičulíkovej a MUDr. Fülöpovi za mimoriadne trpezlivý, ochotný a profesionálny prístup na lôžkovej časti rehabilitačného oddelenia ProCare Trnavské Mýto.

  Veľmi veľký prínos v mojom ozdravovaní poskytli aj milé a kvalifikované profesionálne rehabilitačné sestričky pani Zuzana a pani Katarína. Ďakujem im, ako aj ostatným lekárom, sestričkám a zamestnancom na 6. a 8. poschodí za ochotu a snahu čo najviac pomôcť pacientom.

  Vyslovujem poďakovanie aj MUDr. Hebortovej, vďaka ktorej starostlivému prístupu na oddelení neurológie a jej odporúčaniu  som bola hospitalizovaná a úspešne liečená. Taktiež ďakujem MUDr. Turakovej za poskytnutú pomoc, u ktorej sa moja liečba začala.

  Už veľa rokov podstupujem preliečovanie a rehabilitáciu kostrového systému s mnohými diagnózami, avšak takýto pozitívny prístup som inde nezaznamenala. Verím, že po terajšom úspešnom preliečení bude môj zdravotný stav dlhodobo lepší.

  Dovoľte mi popriať veľa pracovných i osobných úspechov celému kolektívu ProCare Trnavské Mýto.

  S úctou Klára Fábiánová

 • Dobrý deň pán riaditeľ,

  rád by som sa touto cestou poďakoval celému  rehabilitačného oddeleniu  za ich vysoko profesionálny prístup k práci.

  Týždeň som pobudol na oddelení a musím vyjadriť obdiv a rešpekt k práci celého oddelenia.

  Oddelenie na čele s pani primárkou Mičulíkovou je veľmi dobre organizované a zosúladené.

  Rád by som ocenil prácu MUDr. Mateja Fulopa a sestričiek (aj sestričáka 🙂 ), ktorí boli veľmi milí a starostliví počas celého pobytu.

  Špeciálne  by som vyzdvihol prácu  Mgr. Zuzany Záborskej, s ktorou som absolvoval cvičenia a procedúry.

  Vie cviky vysvetliť, predviesť, skontrolovať, opraviť chyby. Naozaj jej na správnom prevedení cvikov záležalo.

  Vďaka celému kolektívu som zistil, že pobyt v nemocnici môže byť pre pacienta aj pozitívna skúsenosť.

  Prajem Vám p. riaditeľ čo najviac takýchto oddelení.

  S pozdravom Ing. Rudolf Brúder

 • Milý pán riaditeľ Rybár,
  nebudem Vás dlho zdržiavať čítaním môjho emailu, máte ich isto dosť. Môj mail ma splniť jedinú dôležitú vec, urobiť Vám radosť a potešiť Vás. Chcem Vám veľmi pekne poďakovať za profesionálne služby Vašej polikliniky. Minulý rok som mal tu česť spoznať doktora Vozára (ortopéda) a jeho manželku. Operoval mame obe kolená. Úžasný prístup, ľudskosť a profesionalita. Mama behá ako srnečka 🙂 a tento rok mi doktor Martin Smida (rehabilitácia) pomohol s boľavým trieslom. A opäť dokonale. Veľké ďakujem si zaslúžia aj rehabilitačné pracovníčky, ktoré ma rehabilitovali. Milé, ochotné, ústretové, jednoducho môžete byť na svojich ľudí pyšný. Ďakujem Vám, aj keď Vás nepoznám osobne, fandím Vám, teším sa z Vašich výsledkov a vážim si Vás. Týmto môj email končím a verím, že svoj účel splnil.
  Všetko dobré.

  S úctou Váš spokojný zákazník Richard Vrablec

Praktické informácie

Kontakt

Nemocnica s poliklinikou ProCare Trnavské Mýto
Šancová 110, 831 04 Bratislava

02/39 14 32 12 ambulancia FBLR, od 13:00 do 15:00 hod.

02/39 14 32 05 ambulancia FBLR, pondelok od 8:00 do 14:30 hod.

Máte otázky? Napíšte nám

(Required)