FRO ambulancia

Nemocnica Banská Štiavnica

Ordinačné hodiny

 • Pondelok 07:00 - 12:30
   13:00 - 15:30
 • Streda 07:00 - 12:30
   13:00 - 15:30
 • Štvrtok 07:00 - 12:30
   13:00 - 15:30

Kontakt

Bratská 17, 969 01 Banská Štiavnica

+421 (0) 45 6942 183

Na vyšetrenie je potrebné objednať sa telefonicky.

Pracovisko FRO je situované na prízemí budovy v pavilóne D. Vstup je riešený cez spoločné vstupné priestory zdravotníckeho zariadenia, pričom je zabezpečený aj bezbariérový prístup pre imobilných pacientov prostredníctvom rampy.

O ambulancii

Ambulancia je účelové pracovisko so zameraním na diagnostiku, liečbu a prevenciu  porúch zdravia a ich následkov. V terapii sa uplatňujú prostriedky fyzikálnej terapie, liečebnej telesnej výchovy, balneoterapie a akupunktúry. V rámci prevencie uplatňuje preventívne opatrenia na odvrátenie funkčných a štrukturálnych porúch a zabezpečuje i edukáciu obyvateľstva formou priameho pôsobenia na pacientov a ich príbuzných. Cieľom je maximálna možná obnova, zachovanie respektíve zlepšenie telesných, duševných, sociálnych funkcií, pracovných zručností.

Do ambulantnej starostlivosti rehabilitačného oddelenia doporučuje pacientov ich obvodný lekár, závodný lekár, ošetrujúci lekár respektíve odborný lekár.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

Fyziatricko – rehabilitačná ambulancia (ďalej “FRO“) vykonáva a poskytuje nasledovné služby:

 • základné kompletné fyziatricko – rehabilitačné vyšetrenie a liečbu;
 • ambulantnú starostlivosť a stanovenie diagnózy;
 • kontrolné vyšetrenia s vyhodnotením prístrojových vyšetrení;
 • v rámci svojho odboru vypracováva podklady pre posúdenie dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, prípadne invalidity;
 • konziliárne služby.

Špecifikovanie činnosti – druhy výkonov:

 • cielené vyšetrenie dvoch alebo viacerých orgánových systémov;
 • dôkladné vyšetrenie jedného organového systému;
 • mechanoterapia – klasická a reflexná masáž, prístrojová masáž;
 • elektroliečba spolu s ultrazvukom;
 • kinezioterapia – liečebná telesná výchova a ergoterapia – individuálna a skupinová;
 • magnetoterapia;
 • fototerapia – lampa Biotron, horské slnko, infračervené a ultrafialové žiarenie;
 • hydroterapia –  vírivé kúpele HK a DK, perličkové, podvodné masáže;
 • termoterapia – parafínové zábaly;
 • základné testovacie metódy, goniometrické vyšetrenie;
 • špeciálne vyšetrovacie metódy, svalový test…;
 • manipulačný výkon cielený, nárazový;
 • mäkké a mobilizačné techniky na chrbtici;
 • predpisovanie, písomné oznámenia, potvrdenia.

Praktické rady

Personálne obsadenie

MUDr. Nagy Mikuláš Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie, Nemocnica Banská Štiavnica lekár