Foniatrická ambulancia a audiometrické pracovisko

Nemocnica Michalovce

Ambulantné hodiny

  • Pondelok 12:00 - 15:30
  • Utorok 12:00 - 15:30
  • Streda 12:00 - 15:30
  • Štvrtok 12:00 - 15:30
  • Piatok 12:00 - 15:30

Kontakt

Špitálska ul.č.2, 071 01 Michalovce

+421 56 641 6815

Ambulancia sa nachádza v pavilóne A, na 2. poschodí.

O ambulancii

Foniatrická ambulancia s audiometriou vykonáva a poskytuje  diagnostiku a liečbu pre pacientov s poruchami hlasového aparátu a pacientov s postihnutím sluchu a reči ako aj na pacientov, ktorí vyžadujú následný operačný zákrok.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

Pracovisko audiometrie  je vybavené tichou komorou s klinickým audiometrom Siemens SD 28, tympanometrom, prístrojom na meranie otoakustických emisií OAE, BERA, ASSR, na ktorých pracuje sestra s ukončenou špecializáciou v certifikovanej činnosti audiometria.

AUDIOMETRICKÉ VYŠETRENIA

Pondelok: 07:30 – 16:00
Utorok: 07:30 – 16:00
Streda: 07:30 – 16:00
Štvrtok: 07:30 – 16:00
Piatok: 07:30 – 16:00

Personálne obsadenie

Mižíková Andrea Foniatrická ambulancia a audiometrické pracovisko, Nemocnica Michalovce

Mgr. Miklošová Lýdia Foniatrická ambulancia a audiometrické pracovisko, Nemocnica Michalovce

MUDr. Pillárová Mariana Foniatrická ambulancia a audiometrické pracovisko, Nemocnica Michalovce

MUDr. Sopko Imrich Foniatrická ambulancia a audiometrické pracovisko, Nemocnica Michalovce