FBLR ambulancia

ProCare Vlčie Hrdlo

Ordinačné hodiny

Úkony

bankovanie a skupinové cvičenia, elektroliečba, jemné masáže a mäkké techniky, komplexná zdravotná starostlivosť, liečebná telesná výchova a dychové cvičenia, magnetoterapia

Kontakt

Vlčie hrdlo 49, 821 07 Bratislava

Personálne obsadenie

MUDr. Viera Havlíková FBLR ambulancia, ProCare Vlčie Hrdlo Fyziater

úkony: bankovanie a skupinové cvičenia, elektroliečba, jemné masáže a mäkké techniky, komplexná zdravotná starostlivosť, liečebná telesná výchova a dychové cvičenia, magnetoterapia