FBLR ambulancia

ProCare Sereď

Ordinačné hodiny

  • Pondelok 07:30 - 15:30
  • Utorok 07:30 - 15:30
  • Streda 07:00 - 15:00
  • Piatok 07:00 - 15:00

Kontakt

Ivana Krasku 2464/38, 926 01  Sereď

Aj detskí pacienti, aplikácia injekcií subcutánne/intramuskulárne/intraartikulárne do periférnych kĺbov/plynové injekcie, diagnostika a terapia funkčných porúch pohybového systému /fenomén bariéry/ techniky PIR/RI/manuálne techniky na chrbtici a periférnych kĺboch/DNS, evalvácia funkčných porúch pohybového systému, kompletné vyšetrenie pohybového aparátu/svalový test/goniometrické vyšetrenie, komplexné ambulantné vyšetrenia v rámci špecializácie, laseroterapia, predpis kompenzačných pomôcok, vyšetrenie detí s DMO, vystavenie návrhu na kúpeľnú liečbu

Praktické informácie

Personálne obsadenie

MUDr. Stanislav Bliščák FBLR ambulancia, ProCare Sereď Fyziater

MUDr. Ľubica Kováčová FBLR ambulancia, ProCare Sereď Fyziater

MUDr. Nikola Straňáková FBLR ambulancia, ProCare Sereď Fyziater