Dietologická ambulancia

ProCare Vlčie Hrdlo

Ordinačné hodiny

  • Pondelok: 08:00 - 13:00
  • Utorok: 12:00 - 17:00
  • Streda: 08:00 - 13:00

Úkony

poradenstvo v oblasti dietológie, preventívne prehliadky v súvislosti s výkonom práce, redukcia hmotnosti

Kontakt

Vlčie hrdlo 49, 821 07 Bratislava

Personálne obsadenie

MUDr. Alexandra Frolkovičová Dietologická ambulancia, ProCare Vlčie Hrdlo Pracovné lekárstvo/Dietológ

úkony: poradenstvo v oblasti dietológie, preventívne prehliadky v súvislosti s výkonom práce, redukcia hmotnosti