Diabetologická ambulancia

ProCare KVP Košice

Ordinačné hodiny

  • Pondelok: 14:00 - 16:00
  • Streda: 14:00 - 16:00
  • Štvrtok: 14:15 - 18:15

Úkony

diagnostika a liečba pacientov s diabetes mellitus 1. a 2. typu, diferenciálna diagnostika a liečba iných špecifických typov diabetes mellitus, diferenciálna diagnostika hypoglykémií u nediabetikov, liečba dyslipoproteinémie, liečba gestačného DM a liečba tehotných žien s DM 1. a 2. typu, sledovanie pacientok so syndrómom polycystických ovárií v teréne obezity a inzulínovej rezistencie, vyhodnotenie glukózovej krivky v tehotenstve, sledovanie pacientok so syndrómom polycystických ovárií

Kontakt

Jána Pavla II. č.5, 040 23  Košice

Personálne obsadenie

MUDr. Andrea Galovičová, PhD Diabetologická ambulancia, ProCare KVP Košice Diabetológ

úkony: diagnostika a liečba pacientov s diabetes mellitus 1. a 2. typu, diferenciálna diagnostika a liečba iných špecifických typov diabetes mellitus, diferenciálna diagnostika hypoglykémií u nediabetikov, liečba dyslipoproteinémie, liečba gestačného DM a liečba tehotných žien s DM 1. a 2. typu, sledovanie pacientok so syndrómom polycystických ovárií v teréne obezity a inzulínovej rezistencie, vyhodnotenie glukózovej krivky v tehotenstve

Doc. MUDr. Ingrid Dravecká, PhD. Diabetologická ambulancia, ProCare KVP Košice Diabetológ

úkony: diagnostika a liečba pacientov s diabetes mellitus 1. a 2. typu, diferenciálna diagnostika a liečba iných špecifických typov diabetes mellitus, diferenciálna diagnostika hypoglykémií u nediabetikov, liečba dyslipoproteinémie, liečba gestačného DM a liečba tehotných žien s DM 1. a 2. typu, sledovanie pacientok so syndrómom polycystických ovárií, vyhodnotenie glukózovej krivky v tehotenstve