Detská prijímová ambulancia

Nemocnica Spišská Nová Ves

Ordinačné hodiny

 • Pondelok 07:00 - 12:30
   13:00 - 15:30
 • Utorok 07:00 - 12:30
   13:00 - 15:30
 • Stredu 07:00 - 12:30
   13:00 - 15:30
 • Štvrtok 07:00 - 12:30
   13:00 - 15:30
 • Piatok 07:00 - 12:30
   13:00 - 15:30

Kontakt

Janského 1, 052 01 Spišská Nová Ves

+421 (0) 534199 291

Ambulancia sa nachádza na 1. poschodí budovy nemocnice (A pavilón).

O ambulancii

V tejto časti oddelenia sú ošetrované deti odoslané z ambulancií praktických lekárov pre deti a dorast, prípadne špecialistov, pri akútnych stavoch aj priamo. Zároveň sa tu prijímajú deti, ktoré boli odoslané na hospitalizáciu.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

 • predoperačné vyšetrenia,
 •  konziliárne vyšetrenia
 •  rôzne diagnostické  a terapeutické zákroky /napr. odbery krvi
 • starostlivosť o centrálne venózne katétre u ambulantných pacientov,
 •  výmenu tracheostomických kanýl,
 •  v spolupráci s rádiodiagnostickým oddelením mikčnú cystoureterografiu,
 • u detí  s respiračnými infektami podávame inhalačnú liečbu…/

Praktické rady

Personálne obsadenie

MUDr. Hudzíková Jana Detská prijímová ambulancia, Nemocnica Spišská Nová Ves primár

MUDr. Šťastný Boris Detská prijímová ambulancia, Nemocnica Spišská Nová Ves lekár

MUDr. Vaicová Radmila Detská prijímová ambulancia, Nemocnica Spišská Nová Ves lekár

MUDr. Veisenpacherová Zuzana Detská prijímová ambulancia, Nemocnica Spišská Nová Ves zástupca primára

Ivana Kráľová Detská prijímová ambulancia, Nemocnica Spišská Nová Ves sestra