Detská endokrinologická ambulancia

Nemocnica Rimavská Sobota

Ordinačné hodiny

  • Štvrtok 07:30 - 16:00

Kontakt

Šrobárova 1, 979 12 Rimavská Sobota

+421 (0) 47 5612 547

O ambulancii

Ambulancia je určená pre detských pacientov s poruchou žliaz s vnútornou sekréciou, ktorých odošle do našej odbornej ambulancie s výpisom zo zdravotnej karty všeobecný lekár pre deti a dorast alebo iný špecialista. 

Dieťa je potrebné na vyšetrenie objednať.

Na zaistenie komplexnej zdravotnej starostlivosti pacientov detská endokrinologická ambulancia úzko spolupracuje s ostatnými odbornými zložkami nemocnice. Má potrebné personálne a materiálno technické vybavenie.

Liečebné možnosti/Výkony

Prevažnú väčšinu našich pacientov tvoria deti s cukrovkou, ktoré pravidelne navštevujú našu ambulanciu. Taktiež sledujeme deti s poruchou činnosti štítnej žľazy, poruchou rastu, ale i ostatných pacientov s poruchou žliaz s vnútornou sekréciou.

Doplnkové informácie

Ambulancia poskytuje zdravotnú starostlivosť jeden deň v týždni, vo štvrtok a pracuje v nasledovnom režime. V čase od 7:30 do 12:30 sú vykonávané diagnostika, liečba a kontrolné vyšetrenia u pacientov poukázaných z terénu a objednaných pacientov. V čase od 12:30 do 13:00 je obedňajšia prestávka. V čase od 13:00 do 16:00 sú vykonávané konziliárne vyšetrenia u hospitalizovaných pacientov.

Kontakt

Svet zdravia, a. s.
Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota
Detská endokrinologická ambulancia
ul. Šrobárova 15/2
979 01 Rimavská Sobota

Ambulancia sa nachádza na prízemí A pavilónu.

Lekár:   MUDr. Viola Mátéová
Sestra:  Mgr. Erika Talánová

Telefónne číslo do ambulancie:  047/ 56 12 547

 

Personálne obsadenie

MUDr. Máteová Viola Detská endokrinologická ambulancia, Nemocnica Rimavská Sobota

MUDr. Mančušková Anita Detská endokrinologická ambulancia, Nemocnica Rimavská Sobota