Dermatovenerologická ambulancia - Žarnovica

Nemocnica Banská Štiavnica

Ordinačné hodiny

 • Štvrtok 07:00 - 12:30
   13:00 - 15:00

Kontakt

Bratská 17, 969 01 Banská Štiavnica

+421 (0) 45 6813 334

Ambulancia je situovaná v zdravotnom stredisku na ulici Bystrická č. 54, Žarnovica

O ambulancii

Na ambulancii poskytujeme komplexnú dermatologickú starostlivosť a liečbu podľa najnovších trendov v odbore dospelých aj detských pacientov.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

 • základné kompletné vyšetrenie chorých s kožnými a pohlavnými chorobami, chorobami vlasov, nechtov a ochlpenia;
 • ambulantnú starostlivosť a stanovenie diagnózy;
 • kontrolné vyšetrenia s vyhodnotením prístrojových a laboratórnych vyšetrení;
 • v rámci svojho odboru posudzuje dočasnú práceneschopnosť, vypracováva podklady pre posúdenie dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, prípadne invalidity;
 • konziliárne služby;
 • dispenzárnu starostlivosť a zdravotnú osvetu.

Špecifikovanie činnosti – druhy výkonov:

 • dôkladné vyšetrenie jedného orgánového systému, alebo kontrolné vyšetrenie vrátane rád a dokumentácie,
 • vyhodnotenie laboratórnych výsledkov,
 • odber krvi, injekcie, infúzie, odber sterov,
 • testy,
 • anestéziologické výkony (infiltračná a lokálna anestézia),
 • laseroterapia,
 • kryoterapia kože,
 • kauterizácia kože,
 • ošetrenia dermatóz,
 • odstránenia sutúr, svoriek,
 • excízie, ablácie, incízie,
 • predpisovanie, písomné oznámenia, potvrdenia.

O vaše zdravie sa stará

MUDr. Vojtáš Ivan Dermatovenerologická ambulancia, Nemocnica Banská Štiavnica lekár