Chirurgická ambulancia

Nemocnica Banská Štiavnica

Ordinačné hodiny

 • Pondelok 07:00 - 12:30
   13:00 - 15:30
 • Utorok 07:00 - 12:30
   13:00 - 15:30
 • Streda 07:00 - 12:30
   13:00 - 15:30
 • Štvrtok 07:00 - 12:30
   13:00 - 15:30
 • Piatok 07:00 - 12:30
   13:00 - 15:30

Kontakt

Bratská 17, 969 01 Banská Štiavnica

+421 (0) 45 6942 140

Ambulancia je situovaná na 1.poschodí v pavilóne A zdravotníckeho zariadenia. Vstup je riešený cez spoločné vstupné a komunikačné priestory zdravotníckeho zariadenia, pričom je zabezpečený aj bezbariérový prístup pre imobilných pacientov prostredníctvom rampy a výťahu.

O ambulancii

Na ambulancii poskytujeme odbornú starostlivosť pacientom s chirurgickými ochoreniami a úrazmi v súlade s najnovšími medicínskymi poznatkami a liečebnými postupmi.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

Na ambulancii sa vykonáva vyšetrenie pacienta, stanovenie diagnózy a určenie liečebného postupu pri danom ochorení, kontroly a preväzy pacientov po operáciach a úrazoch, liečba chronických a dlho sa hojacich rán, ošetrenie akútnych stavov vrátane úrazov /ošetrenie otvorených rán, popálenín, zlomenín a luxácií, odstránenie cudzích telies a iné/.

Ambulancia vykonáva a poskytuje nasledovné služby:

 • základné kompletné chirurgické vyšetrenie;
 • ambulantnú starostlivosť a stanovenie diagnózy;
 • lokálne ošetrovanie rán a popálenín;
 • malé chirurgické výkony (excízie, incízie, extirpácie);
 • ošetrovanie úrazov (sutúry, repozície, sádrovanie, extrakcie, ablácie nechtov);
 • parenterálna liečba;
 • kontrolné vyšetrenia s vyhodnotením prístrojových a laboratórnych vyšetrení;
 • v rámci svojho odboru posudzuje dočasnú práceneschopnosť, vypracováva podklady pre posúdenie dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, prípadne invalidity;
 • konziliárne služby.

Personálne obsadenie

MUDr. Mačaj Martin Chirurgická ambulancia, Nemocnica Banská Štiavnica lekár

Mgr. Smreková Jana Chirurgická ambulancia, Nemocnica Banská Štiavnica sestra