Angiologická ambulancia

ProCare KVP Košice

Ordinačné hodiny

  • Pondelok: 07:30 - 15:00
  • Utorok: 07:30 - 15:00
  • Streda: 07:30 - 15:00
  • Štvrtok: 07:30 - 15:00

Úkony

duplexné farebné USG vyšetrenie arteriálneho a venózneho systému horných a dolných končatín, duplexné farebné USG vyšetrenie extrakranálnych karotických tepien, komplexné angiologické vyšetrenie, meranie členkovo-brachiálnych indexov (ABI) ultrazvukovým prietokometrom, pletyzmografické vyšetrenie venózneho systému DK, vyšetrenie kontinuálnym dopplerom, zhotovenie a popis EKG

Kontakt

Jána Pavla II. č.5, 040 23  Košice

Personálne obsadenie

MUDr. Helena Rusnáková Angiologická ambulancia, ProCare KVP Košice Angiológ

úkony: duplexné farebné USG vyšetrenie arteriálneho a venózneho systému horných a dolných končatín, duplexné farebné USG vyšetrenie extrakranálnych karotických tepien, komplexné angiologické vyšetrenie, meranie členkovo-brachiálnych indexov (ABI) ultrazvukovým prietokometrom, pletyzmografické vyšetrenie venózneho systému DK, vyšetrenie kontinuálnym dopplerom, zhotovenie a popis EKG