Ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorast

ProCare Bory

Ordinačné hodiny

Úkony

CRP z prsta, preventívne prehliadky

Kontakt

nákupné centrum Bory Mall, 2. podlažie, Lamač, Bratislava

Praktické rady

Personálne obsadenie

MUDr. Gabriela Miškejeová Ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorast, ProCare Bory Všeobecný lekár pre deti a dorast

úkony: CRP z prsta, preventívne prehliadky

MUDr. Viera Cigáňová Ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorast, ProCare Bory Všeobecný lekár pre deti a dorast

úkony: CRP z prsta, preventívne prehliadky

MUDr. Eva Sláviková Ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorast, ProCare Bory Všeobecný lekár pre deti a dorast

úkony: CRP z prsta, preventívne prehliadky