Ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorast

ProCare Bory

Ordinačné hodiny

  Úkony

  CRP z prsta, preventívne prehliadky

  Kontakt

  nákupné centrum Bory Mall, 2. podlažie, Lamač, Bratislava

  Praktické rady

  Personálne obsadenie

  MUDr. Gabriela Miškejeová Ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorast, ProCare Bory Všeobecný lekár pre deti a dorast

  úkony: CRP z prsta, preventívne prehliadky

  MUDr. Viera Cigáňová Ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorast, ProCare Bory Všeobecný lekár pre deti a dorast

  úkony: CRP z prsta, preventívne prehliadky

  MUDr. Eva Sláviková Ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorast, ProCare Bory Všeobecný lekár pre deti a dorast

  úkony: CRP z prsta, preventívne prehliadky