Ambulancia vnútorného lekárstva

Nemocnica Rožňava

Ordinačné hodiny

 • Pondelok 07:00 - 12:00
   12:30 - 15:30
 • Utorok 07:00 - 12:00
   12:30 - 15:30
 • Streda 07:00 - 12:00
   12:30 - 15:30
 • Štvrtok 07:00 - 12:00
   12:30 - 15:30
 • Piatok 07:00 - 12:00
   12:30 - 15:30

Kontakt

Špitálska 1, 048 01 Rožňava

+421 (0) 58777 1158

O ambulancii

Ambulancia pracuje ako príjmová ambulancia, poskytuje nepretržitú 24 hodinovú starostlivosť (od 15:30 do 07:00 hod. ÚPS) o pacientov odosielaných obvodnými, odbornými lekármi, posádkami RLP a RZP.

Liečebné možnosti/Výkony

Na ambulancii vnútorného lekárstva sa vykonáva interné lekárske vyšetrenie, biochemické, hematologické laboratórne vyšetrenia, zabezpečuje sa ambulantná parenterálna liečba, určí sa diagnóza a potrebná liečba, prípadne sa rozhodne o prijatí pacienta na oddelenie.

Vykonáva sa komplexná neinvazívna diagnostika kardiovaskulárnych chorôb, EKG, RTG hrudníka, EKG a TK Holter, echokardiografia a ergometria.

Vykonávajú sa predoperačné vyšetrenia  a konziliárne vyšetrenia pre ostatné nemocničné oddelenia. Realizujú sa urgentné príjmy a objednávanie pacientov na plánované hospitalizácie na interné oddelenie.

Kontakt

Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.
Ul. Špitálska 1,
048 01 Rožňava

Ambulancia sa nachádza na 0. poschodí, širšie komplementy, vchod z pavilónu A

Telefonický kontakt: 058/ 777 1158

 

Personálne obsadenie

MUDr. Brutovský Mikuláš Ambulancia vnútorného lekárstva, Nemocnica Rožňava

MUDr. Rihošeková Daniela Ambulancia vnútorného lekárstva, Nemocnica Rožňava

MUDr. Salaj Patrik Ambulancia vnútorného lekárstva, Nemocnica Rožňava