Ambulancia vnútorného lekárstva

Nemocnica Rožňava

Ordinačné hodiny

 • Pondelok 07:00 - 12:00
   12:30 - 15:30
 • Utorok 07:00 - 12:00
   12:30 - 15:30
 • Streda 07:00 - 12:00
   12:30 - 15:30
 • Štvrtok 07:00 - 12:00
   12:30 - 15:30
 • Piatok 07:00 - 12:00
   12:30 - 15:30

Kontakt

Špitálska 1, 048 01 Rožňava

+421 (0) 58777 1341

Ambulancia sa nachádza na 0. poschodí, širšie komplementy, vchod z pavilónu A

Sestra: +421 (0) 58777 1341
Lekár: +421 (0) 58777 1386

O ambulancii

Ambulancia pracuje ako príjmová ambulancia, poskytuje nepretržitú 24 hodinovú starostlivosť (od 15:30 do 07:00 hod. ÚPS) o pacientov odosielaných obvodnými, odbornými lekármi, posádkami RLP a RZP.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

Na ambulancii vnútorného lekárstva sa vykonáva interné lekárske vyšetrenie, biochemické, hematologické laboratórne vyšetrenia, zabezpečuje sa ambulantná parenterálna liečba, určí sa diagnóza a potrebná liečba, prípadne sa rozhodne o prijatí pacienta na oddelenie.

Vykonáva sa komplexná neinvazívna diagnostika kardiovaskulárnych chorôb, EKG, RTG hrudníka, EKG a TK Holter, echokardiografia a ergometria.

Vykonávajú sa predoperačné vyšetrenia  a konziliárne vyšetrenia pre ostatné nemocničné oddelenia. Realizujú sa urgentné príjmy a objednávanie pacientov na plánované hospitalizácie na interné oddelenie.

 

Personálne oddelenie

MUDr. Brutovský Mikuláš Ambulancia vnútorného lekárstva, Nemocnica Rožňava lekár

MUDr. Rihošeková Daniela Ambulancia vnútorného lekárstva, Nemocnica Rožňava lekár

MUDr. Salaj Patrik Ambulancia vnútorného lekárstva, Nemocnica Rožňava lekár