Ambulancia vnútorného lekárstva II.

Nemocnica Michalovce

Ordinačné hodiny

 • Pondelok 08:00 - 12:00
   12:30 - 14:30
 • Utorok 08:00 - 12:00
   12:30 - 14:30
 • Streda 08:00 - 12:00
   12:30 - 14:30
 • Štvrtok 08:00 - 12:00
   12:30 - 14:30
 • Piatok 08:00 - 12:00
   12:30 - 14:30

Kontakt

Špitálska ul.č.2, 071 01 Michalovce

+421 (0) 566818 817

Ambulancia sa nachádza pri oddelení v priestoroch Psychiatrickej nemocnice Michalovce (Stráňany) na prízemí.

O ambulancii

Ambulancia vnútorného lekárstva II. slúži na diagnostiku a liečbu interných ochorení.

Zabezpečuje tiež internú konziliárnu činnosť  pre oddelenia NsP , ktoré sú umiestnené v priestoroch PN (psychiatrickej nemocnice), ako  aj konziliárnu činnosť pre pacientov PN.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

Táto ambulancia slúži  na prijímanie pacientov na hospitalizáciu, na ošetrenie urgentných stavov a predvolané kontroly. Po ordinačných hodinách funguje UPS so službukonajúcim lekárom.

 

 

Personálne obsadenie

MUDr. Štefan Marian Ambulancia vnútorného lekárstva II., Nemocnica Michalovce

MUDr. Rohoň Ľubomír Ambulancia vnútorného lekárstva II., Nemocnica Michalovce

MUDr. Vapnárová Mariana Ambulancia vnútorného lekárstva II., Nemocnica Michalovce