Ambulancia vnútorného lekárstva

Nemocnica Banská Štiavnica

Ordinačné hodiny

 • Pondelok 06:00 - 12:30
   13:00 - 14:30
 • Utorok 06:00 - 12:30
   13:00 - 14:30
 • Streda 06:00 - 12:30
   13:00 - 14:30
 • Štvrtok 06:00 - 12:30
   13:00 - 14:30
 • Piatok 06:00 - 12:30
   13:00 - 14:30

Kontakt

Bratská 17, 969 01 Banská Štiavnica

+421 (0) 45 6942 137, 138

Ambulancia je situovaná na 1.poschodí v pavilóne A zdravotníckeho zariadenia. Vstup je riešený cez spoločné vstupné a komunikačné priestory zdravotníckeho zariadenia, pričom je zabezpečený aj bezbariérový prístup pre imobilných pacientov prostredníctvom rampy a výťahu.

O ambulancii

Na ambulanciu v odbore vnútorné lekárstvo  prichádzajú pacienti na odporúčanie praktického lekára, príp. iného odborného lekára.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

Ambulancia vykonáva a poskytuje nasledovné služby:

 • základné kompletné interné vyšetrenie;
 • predoperačné interné vyšetrenia;
 • EKG vyšetrenia a ich vyhodnotenie;
 • kontrolné vyšetrenia s vyhodnotením prístrojových a laboratórnych vyšetrení;
 • ambulantná starostlivosť a stanovenie diagnózy;
 • parenterálna liečba;
 • v rámci svojho odboru posudzuje dočasnú práceneschopnosť, vypracováva podklady pre posúdenie dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, prípadne invalidity;
 • konziliárne služby;
 • dispenzárna starostlivosť a zdravotná osveta.
 • Špecifikovanie činnosti – druhy výkonov:
 • poskytovanie rady,
 • výkon jednoduchých zdravotných výkonov napr. kontrola krvného tlaku, podanie liečiv…,
 • komplexné vyšetrenie,
 • komplexné predoperačné vyšetrenie,
 • vyhodnotenie laboratórnych výsledkov,
 • cielené vyšetrenie dvoch alebo viacerých orgánových systémov alebo dispenzárna kontrola,
 • dôkladné vyšetrenie jedného orgánového systému,
 • odber krvi, injekcie, infúzie, odber biologického materiálu,
 • elektrokardiografické vyšetrenie (EKG) štandardné 12 zvodové zosnímanie,
 • EKG vyšetrenie najmenej so 12 zvodmi v pokoji ako aj počas záťaže,
 • dlhodobé monitorovanie EKG (Holter EKG),
 • predpisovanie, písomné oznámenia, potvrdenia.

 

 

Personálne obsadenie

MUDr. Gregor Dušan Ambulancia vnútorného lekárstva, Nemocnica Banská Štiavnica lekár