Ambulancia vnútorného lekárstva a stacionár Humenné (Interná)

Ambulancia vnútorného lekárstva zabezpečuje diagnostickú, liečebno-preventívnu starostlivosť o pacientov s vnútornými chorobami. Na ambulanciu prichádzajú pacienti od praktických lekárov a špecialistov, kde lekár rozhodne o prijatí na oddelenie. Vykonáva konziliárne vyšetrenia na požiadanie jednotlivých oddelení, spolupracuje s inými medicínskymi odbormi, zabezpečuje odbornú spoluprácu s pracoviskami vyššieho typu.

Súčasťou ambulancie je aj denný stacionár s tromi lôžkami. Poskytuje ambulantnú starostlivosť osobám, ktorých zdravotný stav nevyžaduje hospitalizáciu.

 
 

Prečo si vybrať internú ambulanciu v Humennom

  • Nové priestory

  • Odborný prístup personálu

  • Interné predoperačné vyšetrenia

  • Diagnostika a liečba vnútorných ochorení

Liečebné možnosti, výkony

  • komplexné interné vyšetrenie zamerané na diagnostiku, diferenciálnu diagnostiku a liečbu vnútorných chorôb u pacientov, prednostne kardiovaskulárne ochorenia – vysoký krvný tlak, poruchy srdcového rytmu, ochorenia srdca, pacienti po prekonanej mozgovo- cievnej príhode, metabolické ochorenia (cukry, tuky v krvi), ochorenia vnútorného prostredia
  • EKG vyšetrenia, meranie tlaku, pulzu, telesnej hmotnosti, výšky, vyšetrenia aktuálnej glykémie glukomerom, príprava pacientov pred CT vyšetrením, MR
  • interné predoperačné vyšetrenia u pacientov plánovaných na akútne a plánované operačné zákroky, ako aj na operačné výkony realizované v iných nemocniciach, vrátane odberu biologického materiálu
  • interné vyšetrenie pred hospitalizáciou v lôžkových zariadeniach
  • dispenzárna starostlivosť – kontrolné interné vyšetrenia za účelom indikácii medikamentóznej liečby a potrebných doplňujúcich vyšetrení prednostne u pacientov prepustených z hospitalizácie

Poďakovania

  • Touto cestou by som sa chcel verejne poďakovať Vašej zdravotnej sestre Bc. Dušane Turčíkovej, ktorá sa o mňa vzorne starala počas dvojtyždňovej liečby na stacionáry a to od 04.03.2019 do 15.03.2019, kde mi boli podané infúzie proti bolesti brucha. Spomínaná zdravotná sestra pracuje pri MUDr. Blažene Havlírovej a ja ako pacient som s jej odvedenou prácou veľmi spokojný, za čo jej patrí veľké ďakujem.

Kontakt

Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s.
Nemocničná 7, 066 01 Humenné

057/7706 278/221

Ambulancia sa nachádza na prízemí pavilón B.

ORDINAČNÉ HODINY

Pondelok   07:00 – 12:00 12:30 – 15:30
Utorok       07:00 – 12:00 12:30 – 15:30
Streda        07:00 – 12:00 12:30 – 15:30
Štvrtok      07:00 – 12:00 12:30 – 15:30
Piatok        07:00 – 12:00 12:30 – 15:30