Ambulancia v odbore hematológia a transfúziológia

Nemocnica Žiar nad Hronom

Ordinačné hodiny

 • Pondelok 08:00 - 12:00
   12:30 - 15:30
 • Utorok 10:00 - 12:00
   12:30 - 15:30
 • Streda 08:00 - 12:00
   12:30 - 15:30
 • Štvrtok 08:00 - 12:00
   12:30 - 15:30
 • Piatok 08:00 - 12:00
   12:30 - 15:30

Kontakt

Ul. Sládkovičova 11, 965 37 Žiar nad Hronom

+421 (0) 45 6709 421

Ambulancia sa nachádza na prízemí budovy nemocnice vpravo - vchod z boku.

O ambulancii

Hematologická ambulancia je klinický odbor, ktorý sa zaoberá chorobami krvi a krvotvorných orgánov vrátane lymfatického systému.Na ambulanciu prichádzajú pacienti na odporúčanie praktického lekára, príp. iného odborného lekára. Svoju činnosť vykonáva v rámci liečebno – preventívnej činnosti a poskytuje odborné služby pre lôžkové oddelenia a ambulancie Všeobecnej Nemocnice v Žiari nad Hronom, súkromné praktické a špecializované ambulancie okresu Žiar nad Hronom.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

Lekár z hematologickej ambulancie vykonáva konziliárne vyšetrenia pre pacientov z lôžkových oddelení. Monitoruje antikoagulačnú liečbu, vyšetruje a hodnotí markery trombofílie. Robí vstupné vyšetrenia u pacientov s rôznymi hematologickými diagnózami a podľa potreby odosiela na vyššie hematologické pracoviská.

Na základe klinického a laboratórneho vyšetrenia zabezpečuje diagnostiku, liečbu, despistáž a dispenzarizáciu chorých s primárnymi a sekundárnymi ochoreniami krvi a krvotvorných orgánov vrátane lymfatického systému. Vykonáva konziliárne vyšetrenia pri sekundárnych ochoreniach krvi a krvotvorby v úzkej spolupráci s ďalšími odborníkmi.

Spolupracuje so všetkými klinickými a laboratórnymi odbormi menovite s klinickou biochémiou, informatikou a pod.

Vykonáva intenzívne liečebné postupy pri poruchách hemostázy.

 

Praktické rady

Personálne obsadenie

MUDr. Sucháčová Eva Ambulancia v odbore hematológia a transfúziológia, Nemocnica Žiar nad Hronom lekár