Ambulancia v odbore gastroenterológia

Nemocnica Žiar nad Hronom

Ordinačné hodiny

 • Pondelok 07:00 - 12:30
   13:00 - 15:30
 • Utorok 07:00 - 12:30
   13:30 - 15:30
 • Streda 07:00 - 12:30
   13:30 - 15:30
 • Štvrtok 07:00 - 12:30
   13:30 - 15:30
 • Piatok 07:00 - 12:30
   13:30 - 15:30

Kontakt

Ul. Sládkovičova 11, 965 37 Žiar nad Hronom

+421 (0) 45 6709 501

Ambulancia sa nachádza na prízemí bloku C, v pravom krídle lôžkovej časti nemocnice.

O ambulancii

Na ambulanciu prichádzajú pacienti na odporúčanie praktického lekára, príp. iného odborného lekára.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

Gastroenterologická ambulancia vykonáva a poskytuje nasledovné služby:

 • endoskopické vyšetrenia /gastrofibroskopia, rektoskopia, kolonoskopia s možnosťou odberu vzoriek na histológiu/, podľa potreby aj v spolupráci s OAIM,
 • inštaláciu perkutánnej endoskopickej gastrostómie /PEG-u/,
 • konziliárne vyšetrenia,
 • kontrolné vyšetrenia,
 • vykonávanie pravidelných kontrol dispenzarizovaných pacientov,
 • edukáciu pacientov.

Personálne obsadenie

MUDr. Michal Nedorost Ambulancia v odbore gastroenterológia, Nemocnica Žiar nad Hronom lekár

MUDr. Mačaj Martin Ambulancia v odbore gastroenterológia, Nemocnica Žiar nad Hronom lekár