Ambulancia v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia

Nemocnica Žiar nad Hronom

Ordinačné hodiny

 • Pondelok 08:00 - 12:00
   12:30 - 14:00
 • Utorok 08:00 - 12:00
   12:30 - 14:00
 • Streda 08:00 - 12:00
 • Štvrtok 08:00 - 12:00
   13:00 - 14:00
 • Piatok 08:00 - 12:00
   12:30 - 14:00

Kontakt

Ul. Sládkovičova 11, 965 37 Žiar nad Hronom

+421 (0) 45 6709 450

FRO ambulancia je umiestnená v suteréne areálu Všeobecnej nemocnice. Vstup je riešený cez spoločné vstupné priestory nemocnice, pričom je zabezpečený aj bezbariérový prístup pre imobilných pacientov prostredníctvom výťahu.

O ambulancii

FBLR je základný medicínsky odbor, ktorý vlastnými postupmi komplexne využíva prostriedky svojich pododborov na prevenciu, diagnostiku, liečbu a výskum porúch zdravia a ich následkov. Do ambulantnej starostlivosti rehabilitačného oddelenia doporučuje pacientov ich obvodný lekár, závodný lekár, ošetrujúci lekár respektíve odborný lekár.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

Ambulancia je účelové pracovisko so zameraním na diagnostiku, liečbu a prevenciu porúch zdravia a ich následkov. V terapii sa uplatňujú prostriedky fyzikálnej terapie, liečebnej telesnej výchovy, balneoterapie a akupunktúry. V rámci prevencie uplatňuje preventívne opatrenia na odvrátenie funkčných a štrukturálnych porúch a zabezpečuje i edukáciu obyvateľstva formou priameho pôsobenia na pacientov a ich príbuzných. Cieľom je maximálna možná obnova, zachovanie respektíve zlepšenie telesných, duševných, sociálnych funkcií, pracovných zručností.

Objednávanie pacientov na ambulantné vyšetrenie na tel. čísle 045/6709452 v čase od 07,00 – 12,00 hod.

Sonografické vyšetrenie detských bedrových kĺbov sa robí v budove nemocnice, blok C, SONO II.

1. vyšetrenie – v 3. týždni po narodení

UTOROK 12,00 – 12,45 hod.

2. vyšetrenie – o 3 mesiace od prvého vyšetrenia

STREDA 12,00 – 12,45 hod.

Informácie o sonografickom vyšetrení poskytujeme na tel. čísle 045/6709450.

Praktické informácie

Personálne obsadenie

MUDr. Výrostková Adriana Fyziatricko rehabilitačné oddelenie v Žiari nad Hronom, Nemocnica Žiar nad Hronom primár