Ambulancia v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia (Kremnica)

Nemocnica Žiar nad Hronom

Ordinačné hodiny

  • Pondelok 14:00 - 15:30
  • Štvrtok 14:00 - 15:30

Kontakt

Ul. Sládkovičova 11, 965 37 Žiar nad Hronom

+421 (0) 911 330 103

Pracovisko FRO:
Ul. Dolná 49/21
967 01 Kremnica

FRO ambulancia je umiestnená na poliklinike v Kremnici na druhom poschodí, kde je zabezpečený aj bezbariérový prístup pre imobilných pacientov prostredníctvom výťahu a plošiny.

O ambulancii

FBLR je základný medicínsky odbor, ktorý vlastnými postupmi komplexne využíva prostriedky svojich pododborov na prevenciu, diagnostiku, liečbu a výskum porúch zdravia a ich následkov. Do ambulantnej starostlivosti rehabilitačného oddelenia doporučuje pacientov ich obvodný lekár, závodný lekár, ošetrujúci lekár respektíve odborný lekár.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

Ambulancia je účelové pracovisko so zameraním na diagnostiku, liečbu a prevenciu porúch zdravia a ich následkov. V terapii sa uplatňujú prostriedky fyzikálnej terapie, liečebnej telesnej výchovy, balneoterapie a akupunktúry. V rámci prevencie uplatňuje preventívne opatrenia na odvrátenie funkčných a štrukturálnych porúch a zabezpečuje i edukáciu obyvateľstva formou priameho pôsobenia na pacientov a ich príbuzných. Cieľom je maximálna možná obnova, zachovanie respektíve zlepšenie telesných, duševných, sociálnych funkcií, pracovných zručností.

Praktické informácie

Personálne obsadenie

MUDr. Výrostková Adriana Fyziatricko rehabilitačné oddelenie v Žiari nad Hronom, Nemocnica Žiar nad Hronom primár