Ambulancia v odbore funkčnej diagnostiky

Nemocnica Žiar nad Hronom

Ordinačné hodiny

 • Pondelok 07:00 - 12:30
   13:00 - 15:30
 • Utorok 07:00 - 12:30
   13:00 - 15:30
 • Streda 07:00 - 12:30
   13:00 - 15:30
 • Štvrtok 07:00 - 12:30
   13:00 - 15:30
 • Piatok 07:00 - 12:30
   13:00 - 15:30

Kontakt

Ul. Sládkovičova 11, 965 37 Žiar nad Hronom

+421 (0) 45 6709 504

O ambulancii

Funkčná diagnostika je zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (SVaLZ).

Ambulanciu funkčnej diagnostiky navštevujú pacienti na odporúčanie praktického lekára, príp. iného odborného lekára.

Liečebné možnosti/Výkony

Na ambulancii sa vykonávajú a poskytujú nasledovné služby:

 • ergometrické vyšetrenia
 • echokardiogafické vyšetrenia
 • Holter EKG + TK
 • EKG + NKP
 • pravidelné kontroly dispenzarizovaných pacientov
 • edukácia pacientov

Kontakt

Svet zdravia, a.s.
Všeobecná nemocnica Žiar nad Hronom
Ul. Sládkovičova 11
965 37 Žiar nad Hronom

Ambulancia sa nachádza na 3. poschodí budovy polikliniky a vstup je možný schodiskom alebo výťahom z prízemia.

Telefonický kontakt:  FD –  045/6709 504
EKG- 045/6709 505

Personálne obsadenie

MUDr. Benický Peter Ambulancia v odbore funkčnej diagnostiky, Nemocnica Žiar nad Hronom