Ambulancia v odbore funkčnej diagnostiky

Nemocnica Žiar nad Hronom

Ordinačné hodiny

 • Pondelok 07:00 - 12:30
   13:00 - 15:30
 • Utorok 07:00 - 12:30
   13:00 - 15:30
 • Streda 07:00 - 12:30
   13:00 - 15:30
 • Štvrtok 07:00 - 12:30
   13:00 - 15:30
 • Piatok 07:00 - 12:30
   13:00 - 15:30

Kontakt

Ul. Sládkovičova 11, 965 37 Žiar nad Hronom

FD +421 (0) 45 6709 504
EKG +421 (0) 45 6709 505

Ambulancia sa nachádza na 3. poschodí budovy polikliniky a vstup je možný schodiskom alebo výťahom z prízemia.

O ambulancii

Funkčná diagnostika je zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (SVaLZ). Ambulanciu funkčnej diagnostiky navštevujú pacienti na odporúčanie praktického lekára, príp. iného odborného lekára.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

Na ambulancii sa vykonávajú a poskytujú nasledovné služby:

 • ergometrické vyšetrenia
 • echokardiogafické vyšetrenia
 • Holter EKG + TK
 • EKG + NKP
 • pravidelné kontroly dispenzarizovaných pacientov
 • edukácia pacientov

 

Personálne obsadenie

MUDr. Benický Peter Ambulancia v odbore vnútorného lekárstva, Nemocnica Žiar nad Hronom lekár