Ambulancia v odbore chirurgia v Kremnici

Nemocnica Žiar nad Hronom

Ordinačné hodiny

  • Pondelok 07:00 - 12:30
     13:00 - 14:00
  • Štvrtok 07:00 - 12:30
     13:00 - 14:00

Kontakt

Ul. Sládkovičova 11, 965 37 Žiar nad Hronom

+421 (0) 911 330 103

Pracovisko:
Ul. Dolná 49/21,
967 01 Kremnica

Chirurgická ambulancia je umiestnená na poliklinike v Kremnici na druhom poschodí, kde je zabezpečený aj bezbariérový prístup pre imobilných pacientov prostredníctvom výťahu a plošiny.

O ambulancii

Na ambulancii všeobecnej chirurgie poskytujeme odbornú starostlivosť pacientom s chirurgickými ochoreniami a úrazmi v súlade s najnovšími medicínskymi poznatkami a liečebnými postupmi.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

Na ambulancii sa vykonáva vyšetrenie pacienta, stanovenie diagnózy a určenie liečebného postupu pri danom ochorení, kontroly a preväzy pacientov po operáciach a úrazoch, liečba chronických a dlho sa hojacich rán, ošetrenie akútnych stavov vrátane úrazov /ošetrenie otvorených rán, popálenín, zlomenín a luxácií, odstránenie cudzích telies a iné/.

Personálne obsadenie

MUDr. Stankovianska Miroslava Ambulancia v odbore chirurgia v Kremnici, Nemocnica Žiar nad Hronom lekár