Ambulancia v odbore anestéziológia a intenzívna medicína

Nemocnica Žiar nad Hronom

Ordinačné hodiny

  • Pondelok 13:00 - 15:00
  • Utorok 13:00 - 15:00
  • Streda 13:00 - 15:00
  • Štvrtok 13:00 - 15:00
  • Piatok 13:00 - 15:00

Kontakt

Ul. Sládkovičova 11, 965 37 Žiar nad Hronom

+421 (0) 45 6709 334,372

Ambulancia je dočasne presťahovaná na 1. poschodie blok C, budova nemocnice (pravý vstup).

O ambulancii

Ambulancia zabezpečuje predanestéziologické vyšetrenia, predoperačnú prípravu ambulantných a hospitalizovaných pacientov a konziliárne služby v rámci predoperačnej prípravy pacientov plánovaných na anestetický výkon na príslušných lôžkových oddeleniach, podľa klinického stavu pacienta, pri posteli chorého na oddelení, resp. pracovisku, kde sa nachádza pred operačným alebo neoperačným výkonom.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

Náplňou je vyšetrenie pacienta z hľadiska anestéziológa, preštudovanie zdravotnej dokumentácie, vrátane laboratórnych a konziliárnych vyšetrení, stanovenie rizika, odporučenie prípravy.

Personálne obsadenie

MUDr. Mgr. Paľúch Štefan Ambulancia v odbore anestéziológia a intenzívna medicína, Nemocnica Žiar nad Hronom primár