Ambulancia v odbore anesteziológia a intenzívna medicína

Nemocnica Žiar nad Hronom

Ordinačné hodiny

  • Pondelok 13:00 - 15:00
  • Piatok 13:00 - 15:00

Kontakt

Ul. Sládkovičova 11, 965 37 Žiar nad Hronom

+421 (0) 45 6709 334

O ambulancii

Ambulancia zabezpečuje predanesteziologické vyšetrenia, predoperačnú prípravu ambulantných a hospitalizovaných pacientov a konziliárne služby v rámci predoperačnej prípravy pacientov plánovaných na anestetický výkon na príslušných lôžkových oddeleniach, podľa klinického stavu pacienta, pri posteli chorého na oddelení, resp. pracovisku, kde sa nachádza pred operačným alebo neoperačným výkonom.

Liečebné možnosti/Výkony

Náplňou je vyšetrenie pacienta z hľadiska anestéziológa, preštudovanie zdravotnej dokumentácie, vrátane laboratórnych a konziliárnych vyšetrení, stanovenie rizika, odporučenie prípravy.

Kontakt/Adresa/poloha v nemocnici

Svet zdravia, a.s.

Všeobecná nemocnica Žiar nad Hronom

Sládkovičova 11

965 37 Žiar nad Hronom

Ambulancia v odbore anestéziológia a intenzívna medicína je umiestnená v suteréne areálu Všeobecnej nemocnice. Vstup je riešený cez spoločné vstupné priestory nemocnice, pričom je zabezpečený aj bezbariérový prístup pre imobilných pacientov prostredníctvom výťahu.

Tel kontakt: 045/6709 334, 372

Personálne obsadenie

MUDr. Kukolík Ladislav Ambulancia v odbore anesteziológia a intenzívna medicína, Nemocnica Žiar nad Hronom