Ambulancia urgentného príjmu

Nemocnica Vranov nad Topľou

Ordinačné hodiny

  • Pondelok 16:00 - 07:30
  • Utorok 16:00 - 07:30
  • Streda 16:00 - 07:30
  • Štvrtok 16:00 - 07:30
  • Piatok 16:00 - 07:30

Kontakt

M.R. Štefánika 187/177B, 093 27 Vranov nad Topľou

+421 (0) 57 4865 346

Ambulancia sa nachádza na prízemí pavilónu C.

O ambulancii

Ambulancia urgentného príjmu (AUP) je pracoviskom moderne pracujúcej nemocnice. Slúži k optimalizácii prechodu zdravotnej starostlivosti z prednemocničnej do nemocničnej fázy. Je personálne a materiálne vybavená pre prevzatie akútneho pacienta od posádky záchrannej zdravotnej služby (LZS, RLP, RZP), dopravnej zdravotnej služby, ako aj samostatne prichádzajúcich chorých.

Ambulancia urgentného príjmu pozostáva z ambulancie neurologickej a vnútorného lekárstva a z chirurgickej ambulancie. Pri urgentnom príjme je zriadená malá zákroková sála a miestnosť s expektačnými lôžkami.

Lekár AUP pacienta vyšetrí, určí ďalší diagnosticko-terapeutický postup a podľa závažnosti ochorenia pacienta prijíma na príslušné lôžkové oddelenie, alebo určí, že pacienta je možné ošetriť ambulantne, s odporučením ďalšej kontroly u svojho obvodného lekára alebo na špecializovanej ambulancii.

U niektorých pacientov je potrebný dlhší čas diagnosticko-liečebného procesu k stanoveniu ďalšieho postupu. Pacient je uložený na expektačné lôžko, nakoľko si jeho stav vyžaduje intenzívne sledovanie a liečbu (napr. infúznu liečbu, menší výkon v celkovej anestézii), konziliárne vyšetrenie viacerými špecialistami, dlhšie trvajúce inštrumentačné, zobrazovacie alebo laboratórne vyšetrenia. Až po stanovení diagnózy, vylúčení závažného ochorenia a zlepšení stavu je možné rozhodnúť o ambulantnej liečbe alebo o prijatí chorého do ústavnej liečby.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

Zabezpečuje vyšetrenie, ošetrenie, liečbu a príjem pacientov v akútnych stavoch so stabilizovanými vitálnymi funkciami v základných medicínskych odboroch: interné lekárstvo, neurológia, chirurgia, traumatológia.

Zabezpečuje príjem kriticky chorých a traumatizovaných s ohrozením alebo už zlyhaním základných vitálnych funkcií (vedomie, dýchanie, obeh). Vykonáva úkony vedúce k stabilizácii a podpore vitálnych funkcií a ich monitoring, realizuje potrebné vyšetrenia a zabezpečuje ďalší manažment  pacienta – preklad na vyššie pracovisko intenzívneho typu OMIS (OAIM, JIS) alebo priamo na  centrálne operačné sály.

PERSONÁL

Lekár:  MUDr. Alexander Vaššo
MUDr. Lenka Lidíková Dudášová
a lekári podľa rozpisu služieb

Sestra podľa rozpisu služieb:  Mgr. Ján Suszka
Anna Demková
Bc. Milan Begala,
PhDr. Katarína Uzorášová

Personálne obsadenie

MUDr. Vaššo Alexander Ambulancia urgentného príjmu, Nemocnica Vranov nad Topľou