Ambulancia radiačnej onkológie

V ambulancii sú pacienti vyšetrení pred zahájením rádioterapie, ako aj v priebehu ožarovania.

 
 

Benefity

  • Špičková technológia – lineárny urýchľovač

  • Skúsený personál

O ambulancii

Nastavenie najefektívnejšej rádioterapeutickej liečby s cieľom minimalizovať vedľajšie nežiadúce účinky pre pacienta je v rámci individuálnych ožarovacích plánov realizované vysoko odborne kvalifikovaným personálom. Aplikácia rádioterapeutickej liečby je zabezpečená s využitím jednej z najmodernejších technológií lineárneho urýchľovača zn. Elekta.

Po ukončení liečby pacienti podstupujú pravidelné dispenzárne kontroly.

Na tejto ambulancii sú vyšetrení rovnako aj pacienti liečení nenádorovou terapiou, pred zahájením ich liečby.

Náš tím

Martina Gregorčoková Ambulancia radiačnej onkológie, Nemocnica Rimavská Sobota sestra

Pavlína Ďuricová Ambulancia radiačnej onkológie, Nemocnica Rimavská Sobota sestra

Judita Gregor Szekeresová Ambulancia radiačnej onkológie, Nemocnica Rimavská Sobota sestra

Kontakt

Ordinačné hodiny:

Pondelok:        7.30  – 15.30
Utorok:             7.30  – 15.30
Streda:              7.30 – 15.00
Štvrtok:            7.30 – 15.00
Piatok:              7.30 – 15.00

Obedňajšia prestávka:  12.00 – 12.30 hod.

Telefonický kontakt: 047/56 12 455

Ambulancia radiačnej onkológie sídli v priestoroch pracoviska lineárneho urýchľovača.

Personálne obsadenie

Doc. MUDr. Hrubý Richard, PhD., MBA Ambulancia radiačnej onkológie, Nemocnica Rimavská Sobota lekár

MUDr. Englerová Adela Ambulancia radiačnej onkológie, Nemocnica Rimavská Sobota lekár

Martina Gregorčoková Ambulancia radiačnej onkológie, Nemocnica Rimavská Sobota sestra

Pavlína Ďuricová Ambulancia radiačnej onkológie, Nemocnica Rimavská Sobota sestra