Ambulancia radiačnej onkológie

Nemocnica Rimavská Sobota

Ordinačné hodiny

  • Pondelok 10:00 - 14:30
  • Utorok 10:00 - 14:30
  • Streda 10:00 - 14:30
  • Štvrtok 10:00 - 14:30
  • Piatok 10:00 - 14:30

Kontakt

Šrobárova 1, 979 12 Rimavská Sobota

+421 (0) 47 5612 455

Ambulancia sa nachádza na prízemí samostatnej budovy v areáli nemocnice (Šrobárova 2625), v ktorej je umiestnený Lineárny urýchľovač.

O ambulancii

Ambulancia patrí do ambulantnej časti onkologického oddelenia Všeobecnej nemocnice v Rimavskej Sobote. Ambulancia disponuje potrebným personálnym a materiálno technickým vybavením na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

Ambulancia radiačnej onkológie zabezpečuje diagnostiku, ambulantnú liečbu rádioterapiou, konkomitantnú chemoterapiu, dispenzarizáciu onkologických pacientov po ukončení onkologickej liečby. Vykonáva konziliárnu činnosť v odbore radiačná onkológia.

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

V čase ordinačných hodín je vykonávaná diagnostika, liečba a kontrolné vyšetrenia a prvovyšetrenia pacientov. Obedňajšia prestávka je od 12:30 do 13:00 hod. Ostatné dni vybavuje súrne prípady ambulancia klinickej onkológie, tel. 047/56 12 456.

Lekár: MUDr.Eva Mrázová, MUDr. Richard Hrubý, PhD., MBA
Sestry: Pavlína Ďuricová , Martina Gregorčoková

LINEÁRNY URÝCHĽOVAČ – OŽAROVŇA

Pondelok: 8:00 – 14:00
Utorok: 8:00 – 14:00
Streda: 8:00 – 14:00
Štvrtok: 8:00 – 14:00
Piatok: 8:00 – 14:00

Telefonický kontakt : 047/ 56 12 458

RTG OŽAROVŇA – NENÁDOROVÁ TERAPIA

Pondelok: 9:30 – 11:30
Streda: 8:00 – 10:00
Piatok: 8:00 – 10:00

Telefonický kontakt : 047/56 12 325

 

Personálne obsadenie

MUDr. Hrubý Richard, PhD., MBA Ambulancia radiačnej onkológie, Nemocnica Rimavská Sobota

MUDr. Mrázová Eva Ambulancia radiačnej onkológie, Nemocnica Rimavská Sobota

Martina Gregorčoková Ambulancia radiačnej onkológie, Nemocnica Rimavská Sobota

Pavlína Ďuricová Ambulancia radiačnej onkológie, Nemocnica Rimavská Sobota