Ambulancia radiačnej onkológie

Nemocnica Rimavská Sobota

Ordinačné hodiny

  • Pondelok 10:00 - 14:30
  • Utorok 10:00 - 14:30
  • Streda 10:00 - 14:30
  • Štvrtok 10:00 - 14:30
  • Piatok 10:00 - 14:30

Kontakt

Šrobárova 1, 979 12 Rimavská Sobota

+421 (0) 47 5612 325

O ambulancii

Ambulancia patrí do ambulantnej časti onkologického oddelenia Všeobecnej nemocnice v Rimavskej Sobote.

Ambulancia disponuje potrebným personálnym a materiálno technickým vybavením na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Liečebné možnosti/Výkony

Ambulancia radiačnej onkológie zabezpečuje diagnostiku, ambulantnú liečbu rádioterapiou, konkomitantnú chemoterapiu, dispenzarizáciu onkologických pacientov po ukončení onkologickej liečby. Vykonáva konziliárnu činnosť v odbore radiačná onkológia.

Doplnkové informácie

V čase ordinačných hodín je vykonávaná diagnostika, liečba a kontrolné vyšetrenia a prvovyšetrenia pacientov. Obedňajšia prestávka je od 12:30 do 13:00 hod. Ostatné dni vybavuje súrne prípady ambulancia klinickej onkológie, tel. 047/56 12 456.

Kontakt

Svet zdravia, a. s.
Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota
Ambulancia radiačnej onkológie
ul. Šrobárova 15/2
979 01 Rimavská Sobota

Ambulancia sa nachádza na prízemí samostatnej budovy v areáli nemocnice (Šrobárova 2625), v ktorej je umiestnený Lineárny urýchľovač.

Lekár:        MUDr.Eva Mrázová, MUDr. Richard Hrubý, PhD., MBA
Sestry:       Pavlína Ďuricová , Martina Gregorčoková

Telefónne číslo do ambulancie:   047/ 56 12 455

Lineárny urýchľovač – ožarovňa

Pondelok 8:00 – 14:00
Utorok 8:00 – 14:00
Streda 8:00 – 14:00
Štvrtok 8:00 – 14:00
Piatok 8:00 – 14:00

Telefonický kontakt : 047/ 56 12 458

RTG ožarovňa – nenádorová terapia

Pondelok 9:30 – 11:30
Utorok
Streda 8:00 – 10:00
Štvrtok
Piatok 8:00 – 10:00

Telefonický kontakt : 047/56 12 325

 

Personálne obsadenie

MUDr. Mrázová Eva Ambulancia radiačnej onkológie, Nemocnica Rimavská Sobota

MUDr. Hrubý Richard, PhD., MBA Ambulancia radiačnej onkológie, Nemocnica Rimavská Sobota