Polikliniky ProCare 0907 888 999
Nemocnice Svet zdravia 055 / 327 7777
Kontakty Klientská zóna

Ambulancia pracovného lekárstva

ProCare Vlčie hrdlo

Najväčšou hodnotou je zdravie našich pacientov. Ponúkame lekárske prehliadky vo vzťahu k práci.

Ordinačné hodiny

 • Pondelok 07:30 - 15:00
 • Utorok 07:30 - 15:00
 • Streda 07:30 - 15:00
 • Štvrtok 07:30 - 15:00
 • Piatok 07:30 - 15:00

Úkony

preventívne prehliadky v súvislosti s výkonom práce

Kontakt

Vlčie hrdlo 49, 821 07 Bratislava

Nájdete nás v poliklinike; prízemie, číslo dverí 0.29

Pevná linka: +421 258597504 – ambulancia
ProCare Infolinka: +421 907 888 999

Pre všeobecné info:
E-mail klientske centrum: recepcia.vlciehrdlo@procare.sk
E-mail sestra: monika.cikas@procare.sk

Úkony

Činnosť pracovnej zdravotnej služby spočíva predovšetkým v cielených odborných poradenských službách pre zamestnávateľa v oblasti ochrany zdravia pri práci. Prostredníctvom tímu odborných zdravotníckych pracovníkov s určenou špecializáciou vykonávame zdravotný dohľad, t. j. odborné a špecializované činnosti týkajúce sa pracovného prostredia, pracovných podmienok a spôsobu vykonávania práce z hľadiska vplyvu na zdravie a zabezpečujeme posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu, vrátane výkonu lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci.

Prínos pre zamestnávateľa

 • predchádza chorobám z povolania
 • prispieva k zníženiu alebo odstráneniu rizikových faktorov práce a pracovného prostredia
 • posilňuje prevenciu pracovných úrazov a iných poškodení zdravia pri práci
 • znižuje náklady na odškodňovanie profesionálnych chorôb
 • znižuje práceneschopnosť
 • znižuje fluktuáciu zamestnancov a nízke pracovné výkony zo zdravotných dôvodov
 • zvyšuje produktivitu a efektívnosť práce
 • zvyšuje predpoklady na trvalo udržateľný ekonomický rast
 • podporuje účasť zamestnancov na aktivitách orientovaných na zdravie a osobný rozvoj zamestnancov
 • prezentuje pozitívne podnik – dobrý manažment – zdravé pracoviská

Prínos pre zamestnanca

 • zvýšenie morálnej motivácie práce vo firme
 • prevencia poškodenia zdravia z práce
 • dlhodobejšie udržanie si práceschopnosti
 • zvyšovanie rovnosti v zdraví
 • dlhší vek dožitia bez invalidizácie
 • odchod do dôchodku v lepšom zdravotnom stave

Náš tím

MUDr. Danka Dzubová Ambulancia pracovného lekárstva, ProCare Vlčie hrdlo Pracovné lekárstvo

úkony: preventívne prehliadky v súvislosti s výkonom práce

MUDr. Viliam Závora Ambulancia pracovného lekárstva, ProCare Vlčie hrdlo Pracovné lekárstvo

úkony: preventívne prehliadky v súvislosti s výkonom práce

MUDr. Miroslava Hercová Ambulancia pracovného lekárstva, ProCare Vlčie hrdlo Pracovné lekárstvo

úkony: preventívne prehliadky v súvislosti s výkonom práce

MUDr. Zuzana Párnická Ambulancia pracovného lekárstva, ProCare Vlčie hrdlo Pracovné lekárstvo

úkony: preventívne prehliadky v súvislosti s výkonom práce

doc. MUDr. Igor Bátora Ambulancia pracovného lekárstva, ProCare Vlčie hrdlo Pracovné lekárstvo

úkony: preventívne prehliadky v súvislosti s výkonom práce