Ambulancia pneumológie a ftizeológie

Nemocnica Humenné

Ordinačné hodiny

 • Pondelok 07:00 - 12:00
   12:30 - 15:30
 • Utorok 07:00 - 12:00
   12:30 - 15:30
 • Streda 07:00 - 12:00
   12:30 - 15:30
 • Štvrtok 07:00 - 12:00
   12:30 - 15:30
 • Piatok 07:00 - 12:00
   12:30 - 15:30

Kontakt

Nemocničná 7, 066 01 HUMENNÉ

+421 (0) 57 770 6062 sestra, +421 (0) 57 770 6061 lekár

Ambulancia sa nachádza na prízemí pavilón E.   (budova LDCH)

O ambulancii

Ambulancia pneumológie a  ftizeológie a stacionár poskytuje špecializovanú ambulantnú zdravotnícku starostlivosť dospelým osobám chorým na tuberkulózu a nešpecifické respiračné choroby, ako aj osobám s pridruženými chorobami a stavmi k tuberkulóze a respiračným chorobám. Súčasťou tejto starostlivosti je diagnostika, diferenciálna diagnostika, liečba a rehabilitácia, ako aj vypracovanie podkladov pre posudkové účely, špecializované vyšetrenia a diagnosticko-terapeutické zákroky.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

Na ambulancii sa liečia pacienti s nešpecifickými chorobami – zápaly priedušiek, astma, zápaly pľúc, zápaly pohrudnice a iné. Rtg hrudníka sa vykonávajú v centrálnom RTG a to vo vopred určenom čase. Pacienti s podozrením na aktívnu tbc sú ihneď odosielaní na príslušné spádové lôžkové oddelenie (NsP Michalovce, Klin.pneum.a  ftizeol.,FNsP Košice, NUTaRCH  Vyšné Hágy).

AMBULANCIA VYKONÁVA SVOJU ČINNOSŤ V RÁMCI TÝCHTO PRACOVÍSK:

 • Špecializovaná ambulancia pneumológie a ftizeológie
 • Bronchologické pracovisko
 • Pracovisko funkčnej diagnostiky dýchacieho ústrojenstva (spirometria)
 • Ultrasonografiu hrudníka
 • Stacionár

Liečba na stacionári pneumoftizeologickej ambulancie je poskytovaná na 10 lôžkach

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

Poplatky za platené služby na ambulancii sú vyberané v zmysle platného cenníka

PERSONÁL

Lekár: MUDr. Martin Feník,
Sestra: Mgr. Mária Halajčíková,
Mgr. Silvia Švigárová

Emailová adresa: martin.fenik@svetzdravia.com, maria.halajcikova@svetzdravia.com

Personálne oddelenie

MUDr. Feník Martin Ambulancia pneumológie a ftizeológie, Nemocnica Humenné lekár