Ambulancia klinickej psychológie

Nemocnica Svidník

Ordinačné hodiny

 • Pondelok 07:00 - 12:00
   12:30 - 15:00
 • Utorok 07:00 - 12:00
   12:30 - 15:00
 • Streda 07:00 - 12:00
   12:30 - 15:00
 • Štvrtok 07:00 - 12:00
   12:30 - 15:00

Kontakt

MUDr. Pribulu 412/4, 089 01 Svidník

+421 (0) 547860244

O ambulancii

Klinická psychológia je špecializačný odbor, ktorý sa zaoberá duševným životom z hľadiska zdravia a choroby. V prevencii  uplatňuje  klinický psychológ špecifické poznatky z oblasti psychohygieny a psychológie zdravia. Podieľa sa na utváraní optimálneho životného štýlu, pôsobí v smere predchádzania škodlivým návykom a závislostiam a  v smere harmonizácie medziľudských vzťahov vo všetkých oblastiach života.

Podieľa sa na včasnom zisťovaní porúch duševného zdravia, sleduje duševný vývin a jeho zmeny u detí, je významným účastníkom preventívnych programov, vykonáva skríningové vyšetrenia a vedie psychostimulačné programy.

Krízové intervencie poskytuje psychológ v náročných životných situáciách pre deti, mladistvých,  ľudí v kríze, osamelých a starých  ľudí, pri nehodách, nešťastiach a katastrofách, pri ohrození, strate zdravia a života. V sekundárnej prevencii vyvíjajú a aplikujú psychologické preventívne programy na podporu zdravia, na predchádzanie alebo obmedzenie recidív a relapsov ochorení, hospitalizmu a predčasnej invalidizácie. Odporúča komplexnú terapiu, rehabilitácie a resocializácie chronicky chorých  ľudí s trvalými somatickými, psychickými a zmyslovými defektmi.

Liečebné možnosti/Výkony

Na ambulancii vykonávame:

 • diagnostika psychických porúch a problémov v detskom, pubertálnom a dospelom veku
 • diagnostika odborných psychických spôsobilosti držania zbraní a streliva, strážnych služieb a iných povolaní
 • konziliárna starostlivosť u hospitalizovaných pacientov
 • psychoterapeutická starostlivosť a nácvik relaxačných techník
 • psychohygiena človeka
 • realizovanie pracovných pohovorov a personálnej psychodiagnostiky

Doplnkové informácie

Na vyšetrenie sa môžete objednať osobne alebo  telefonicky.

Kontakt

Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, a .s.
MUDr. Pribulu 412/4,
089 01 Svidník

Ambulancia sa nachádza na prízemí (C pavilón) poliklinická časť. Hlavný vchod do ambulancie je oproti vchodovým drevám poliklinickej časti nemocnice. Vchod slúži pre vstup zamestnancov a  pacientov. Za vchodom nasleduje chodba rozšírená do priestoru čakárne.

Klinický psychológ: Mgr. Zuzana Hiľovská

Telefónne číslo do ambulancie: +421-(0)54-7860 244

Personálne obsadenie

Mgr. Hiľovská Zuzana Ambulancia klinickej psychológie, Nemocnica Svidník

Mgr. Mikitová Daniela Ambulancia klinickej psychológie, Nemocnica Svidník