Ambulancia klinickej onkológie

Nemocnica Žiar nad Hronom

Vážení pacienti,
činnosť AMBULANCIE KLINICKEJ ONKOLÓGIE je pozastavená. Na základe informácie z BBSK, prosím, obráťte sa na pracoviská klinickej onkológie v nasledovných nemocniciach:

Mammacentrum Sv. Agáty v BB,
FNsP F.D.Roosevelta v BB.
Ďakujeme za pochopenie.

Ordinačné hodiny

Kontakt

Ul. Sládkovičova 11, 965 37 Žiar nad Hronom

+421 (0) 45 6709 950

O ambulancii

Ambulancia v odbore klinickej onkológie je umiestnená na 1. poschodí polikliniky v samostatnej časti Všeobecnej nemocnice. Vstup je riešený cez spoločné vstupné priestory budovy polikliniky, pričom je zabezpečený aj bezbariérový prístup pre imobilných pacientov prostredníctvom výťahu.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

Ambulancia klinickej onkológie vykonáva a poskytuje nasledovné služby:

  • Základné kompletné onkologické vyšetrenie
  • Ambulantnú starostlivosť a stanovenie diagnózy
  • Kontrolné vyšetrenia s vyhodnotením prístrojových a laboratórnych vyšetrení
  • V rámci svojho odboru posudzuje dočasnú práce neschopnosť, vypracováva podklady pre posúdenie dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, prípadne invalidity
  • Poskytuje konziliárne služby
  • Vykonáva dispenzárnu starostlivosť a zdravotnú osvetu
  • Podávanie cytostatickej, analgetickej, hormonálnej a podpornej liečby
  • Manažovanie komplexnej onkologickej starostlivosti

 

Praktické rady