Ambulancia klinickej onkológie

Nemocnica Spišská Nová Ves

Ordinačné hodiny

Kontakt

Janského 1, 052 01 Spišská Nová Ves

Ambulancia sa nachádza na 2. poschodí budovy nemocnice (A pavilón)

O ambulancii

Činnosť poliklinického oddelenia klinickej onkológie je zameraná na dispenzarizáciu a konzervatívnu liečbu pacientov s nádorovým ochorením.

V rámci systémovej liečby týchto ochorení liečime našich pacientov chemoterapiou (cytostatikami), hormonálnymi prípravkami a modifikátormi biologickej odpovede  (imunoterapia).

Zabezpečujeme podpornú liečbu onkologických pacientov (analgetická liečba, liečba metabolických porúch vyvolaných základným ochorením a liečbou). Náplňou POKO je aj spracovávanie onkologických hlásení.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

Zabezpečujeme podpornú liečbu onkologických pacientov (analgetická liečba, liečba metabolických porúch vyvolaných základným ochorením a liečbou).