Ambulancia klinickej onkológie

Nemocnica Spišská Nová Ves

Ordinačné hodiny

  Kontakt

  Janského 1, 052 01 Spišská Nová Ves

  Ambulancia sa nachádza na 2. poschodí budovy nemocnice (A pavilón)

  O ambulancii

  Činnosť poliklinického oddelenia klinickej onkológie je zameraná na dispenzarizáciu a konzervatívnu liečbu pacientov s nádorovým ochorením.

  V rámci systémovej liečby týchto ochorení liečime našich pacientov chemoterapiou (cytostatikami), hormonálnymi prípravkami a modifikátormi biologickej odpovede  (imunoterapia).

  Zabezpečujeme podpornú liečbu onkologických pacientov (analgetická liečba, liečba metabolických porúch vyvolaných základným ochorením a liečbou). Náplňou POKO je aj spracovávanie onkologických hlásení.

  LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

  Zabezpečujeme podpornú liečbu onkologických pacientov (analgetická liečba, liečba metabolických porúch vyvolaných základným ochorením a liečbou).