Polikliniky ProCare 0907 888 999
Nemocnice Svet zdravia 055 / 327 7777
Kontakty Klientská zóna

Ambulancia klinickej onkológie

Nemocnica Spišská Nová Ves

Ordinačné hodiny

Kontakt

Janského 1, 052 01 Spišská Nová Ves

Ambulancia sa nachádza na 2. poschodí budovy nemocnice (A pavilón)

O ambulancii

Činnosť poliklinického oddelenia klinickej onkológie je zameraná na dispenzarizáciu a konzervatívnu liečbu pacientov s nádorovým ochorením.

V rámci systémovej liečby týchto ochorení liečime našich pacientov chemoterapiou (cytostatikami), hormonálnymi prípravkami a modifikátormi biologickej odpovede  (imunoterapia).

Zabezpečujeme podpornú liečbu onkologických pacientov (analgetická liečba, liečba metabolických porúch vyvolaných základným ochorením a liečbou). Náplňou POKO je aj spracovávanie onkologických hlásení.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

Zabezpečujeme podpornú liečbu onkologických pacientov (analgetická liečba, liečba metabolických porúch vyvolaných základným ochorením a liečbou).