Ambulancia klinickej onkológie

Nemocnica Rimavská Sobota

Ordinačné hodiny

  • Pondelok 10:00 - 14:30
  • Utorok 10:00 - 14:30
  • Streda 10:00 - 14:30
  • Štvrtok 10:00 - 14:30
  • Piatok 10:00 - 14:30

Kontakt

Šrobárova 1, 979 12 Rimavská Sobota

+421 (0) 47 5612 456

Ambulancia sa nachádza na prízemí internistického pavilónu nemocnice.

O ambulancii

Onkologická ambulancia Všeobecnej Nemocnice Rimavská Sobota patrí zameraním práce a skladbou pacientov medzi nechirurgické – onkologické odbory. Je súčasťou daného komplexu služieb Všeobecnej nemocnice, spolupracuje so všetkými lôžkovými oddeleniami nemocnice, predovšetkým s oddelením radiačnej onkológie, s oddeleniami SVLZ a ambulanciami, predovšetkým s rádioterapeutickou ambulanciou.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

V onkologickej ambulancii sa zabezpečuje ambulantná aplikácia chemoterapie, imunoterapie, biologickej liečby, antiemetickej liečby a podpornej liečby. Všetci pacienti u ktorých je indikovaná onkologická liečba sú poučení o jej vedľajších a nežiadúcich účinkoch a rizikách, ako aj o diétnom a pitnom režime a hygiene dutiny ústnej, čo potvrdia svojím podpisom.

V uvedenej ambulancii sa na základe časového harmonogramu – ordinačných hodín – prevádzajú vyšetrenia, indikácie ako aj kontroly cytostatickej liečby, dispenzárne kontroly onkologických pacientov po chemoterapii, vyšetrenia nových onkologických pacientov s určením stratégie a taktiky liečby, vyšetrenia pacientov pred, počas a po skončení chemoterapie, a slúži aj ako príjmová ambulancia pre pacientov pred prijatím na RT oddelenie.

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

Všetky priestory sú rizikové z hľadiska karcinogénnych a mutagénnych látok, preto je tu zákaz práce tehotným, zákaz vstupu osobám do 18 rokov, zákaz jedenia a pitia, všade platí, že obslužný personál sa tu zdržuje len po nevyhnutnú dobu. Cudzím osobám s výnimkou pacientov je vstup povolený len vo vybraných prípadoch a len v sprievode personálu na to určenom.

Obedňajšia prestávka pre zamestnancov onkologickej ambulancie je v čase od 12:30 do 13:00 hod.

Poznámka: Pracovisko protizápalovej terapie, (RTG ožarovňa – nenádorová terapia) je umiestnené vedľa ambulancie klinickej onkológie, poskytuje zdravotnú starostlivosť v dňoch  PO, ST a PIA, a to v čase od  9,00 – 11,30 hod v PO a v ST a PIA v čase od 8:00 do 10:00.
Tel. kontakt na pracovisko protizápalovej terapie je 047/56 12 325.

Lekár: MUDr. Iveta Pálkovácsová,
Sestra: Pavlína Ďuricová, Martina Gregorčoková

Praktické rady

Personálne obsadenie

MUDr. Pálkovácsová Iveta Ambulancia klinickej onkológie, Nemocnica Rimavská Sobota lekár