Ambulancia klinickej onkológie - POKO

Nemocnica Michalovce

Ordinačné hodiny

  • Pondelok 09:00 - 15:30
  • Utorok 09:00 - 14:30
  • Streda 09:00 - 14:30
  • ŠTvrtok 09:00 - 14:30
  • Piatok 09:00 - 14:30

Kontakt

Špitálska ul.č.2, 071 01 Michalovce

+421(0) 566416 412

Ambulancia sa nachádza na prízemí onkologického pavilónu.

O ambulancii

V POKO (poliklinické oddelenie klinickej onkológie) ambulancii je zabezpečovaná dlhodobá, doživotná dispenzárna starostlivosť onkologických pacientov z regiónu. Spracováva a dopĺňa údaje o zhubných nádoroch v rozsahu určenom Národným centrom zdravotníckych informácii a odosiela hlásenky do Národného onkologického registra.

Ordinačné hodiny

Personálne obsadenie

Jelizaveta Medvegyeva Ambulancia klinickej onkológie - POKO, Nemocnica Michalovce

MUDr. Renáta Šikrová Ambulancia klinickej onkológie - POKO, Nemocnica Michalovce

MUDr. Dreisig Martin Ambulancia klinickej onkológie - POKO, Nemocnica Michalovce

MUDr. Bibiána Brezinová Ambulancia klinickej onkológie - POKO, Nemocnica Michalovce