Ambulancia klinickej onkológie a hematologická ambulancia

Nemocnica Svidník

Kontakt

MUDr. Pribulu 412/4, 089 01 Svidník

+421-(0)54-7860 434

Ambulancia sa nachádza na 2. poschodí (B pavilón).

O ambulancii

Predmetom činnosti ambulancie je starostlivosť o onkologických a  hematologických pacientov, vyšetrenie, diagnostika a liečba týchto ochorení ambulantnou cestou. V indikovaných prípadoch odporúčanie ústavnej liečby.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

V odbore klinická  onkológia poskytuje ambulancia špecializovanú a komplexnú starostlivosť o chorých s onkologickými chorobami a prekancerózami:

 • komplexná klinická a laboratórna diagnostika nádorových ochorení s využitím všetkých dostupných zobrazovacích a laboratórnych metód, ďalšie sledovanie a liečba
 • kontrola povinných hlásení zhubných národov, evidencia, štatistika, epidemiológia, zisťovanie údajov o chorobnosti a úmrtnosti na zhubné nádory, sledovanie dlhodobých trendov
 • poruchy metabolizmu, výživy a krvotvorby vyvolané ochorením alebo liečbou
 • liečba pridruženej infekcie, chronickej bolesti
 • hemoterapiu a chemoterapiu priamo v ambulancii (denných lôžkach)
 • onkohematologických ochorení vrátane leukémií, myelo a lymfoproliferatívnych ochorení
 • starostlivosť o chorých v terminálnom štádiu ochorenia
 • úzko spolupracuje s ostatnými medicínskymi odbormi odbormi- rádioterapia, chirurgia, gynekológia, ORL, pediatria, hematologia, gastroenterologia, pneumológia, urológia atd.
 • dispenzarizuje dlhdobo chorých po vykonanej onkologickej liečbe
 • zabezpečuje doliečovanie a kontroly chorých prepustených zo špecializovaného pracoviska
 • zabezpečuje konzultácie a preklad chorých na vyššie špecializované pracoviská
 • vykonáva odbery biologického materiálu, punkcie kostnej drene, trepanobiopsie, punkcie likvoru
 • konziliárnu starostlivosť, na lôžkových oddeleniach nemocnice
 • aktívne vzdelávanie v odbore zdravotníckym personálom v nových metódach diagnostiky a liečby
 • podieľa sa na zvyšovaní informovanosti obyvateľstva o predchádzaní, včasnej diagnostike a liečbe onkol. ochorení

V odbore hematológia a tranfuziológia zabezpečuje ambulancia špecializovanú a komplexnú starostlivosť o chorých s chorobami krvi, krvotvorných orgánov:

 • ich ďalšie sledovanie a liečbu
 • konziliárnu starostlivosť pri sekundárnych poruchách krvi a krvotvorných orgánov
 • diagnostiku a liečbu málokrvnosti
 • porúch metabolizmu Fe, vitamínu B 12, folátov
 • ochorení bielych krviniek
 • diagnostiku a liečbu chorôb trombocytového systému
 • onkohematologických ochorení vrátane leukémií, myelo a lymfoproliferatívnych ochorení
 • diagnostiku a liečbu krvácavých a trombofilných stavov
 • hemoterapiu a chemoterapiu priamo v ambulancii (denných lôžkach)
 • dispenzarizuje vybrané skupiny hematologických. ochorení
 • zabezpečuje doliečovanie a kontroly chorých preložených zo špecializovaného pracoviska
 • zabezpečuje konzultácie a preklad chorých na vyššie špecializované pracoviská
 • vykonáva punkcie kostnej drene, trepanobiopsie
 • zaoberá sa imunohematologickými problémami u chorých s autoimunitnými a aloimunitnými poruchami (chorobami)

AMBULANTNÉ HODINY

Odbery Ordinácie OBED Dokumentácia, Konzília
Pondelok 7:00 –09:00 08.00- 12:30 12:30 – 13:00 13:00 – 14:12
Utorok 7:00 –09:00 08.00- 12:30 12:30 – 13:00 13:00 – 14:12
Streda 6:00                              13:12           DARCOVIA KRVI
Štvrtok 7:00 –09:00 08.00- 12:30 12:30 – 13:00 13:00 – 14:12
Piatok 7:00 –09:00 08.00- 12:30 12:30 – 13:00 13:00 – 14:12

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

Na ošetrenie sa môžete objednať po 11.00 hod. osobne alebo  telefonicky.

 

Praktické rady

Personálne obsadenie

MUDr. Hnatová Erika Ambulancia klinickej onkológie a hematologická ambulancia, Nemocnica Svidník lekár

Martina Gajdošíková Ambulancia klinickej onkológie a hematologická ambulancia, Nemocnica Svidník sestra

Emília Kolesárová Ambulancia klinickej onkológie a hematologická ambulancia, Nemocnica Svidník sestra