Ambulancia hematológie a transfuziológie

Nemocnica Spišská Nová Ves

Ordinačné hodiny

 • Pondelok 07:00 - 12:30
   13:00 - 14:00
 • Utorok 07:00 - 12:30
   13:00 - 14:00
 • Streda 07:00 - 12:30
   13:00 - 14:00
 • Štvrtok 07:00 - 12:30
   13:00 - 14:00
 • Piatok 07:00 - 12:30

Kontakt

Jánskeho 1, 052 01 Spišská Nová Ves

+421 (0) 534199 125

O ambulancii

Hematologická ambulancia sa zameriava na diagnostiku a liečbu  chorôb krvi, krvotvorných orgánov, vrátane hematoonkologických ochorení a porúch zrážanlivosti krvi.

Realizujeme

 • odber krvi na biochemické, hemokoagulačné , sérologické , imunohematologické , genetické vyšetrenia a vyšetrenie krvného obrazu.
 • infúznu liečbu a liečbu vysokodávkovanými imunoglobulínmi
 • transfúzie erytrocytov, čerstvej zmrazenej plazmy, trombocytových koncentrátov
 • cytostatická liečba hematoonkologických pacientov
 • liečebné venepunkcie
 • punkcie kostnej drene na morfologické, histologické, imunofenotypové a genetické vyšetrenie
 • dispenzár a riadenie liečby pacientov s vrodenými a získanými poruchami zrážania krvi
 • konziliárnu činnosť pre lôžkové oddelenia nemocníc spádovej oblasti

Liečebné možnosti/Výkony

Nadštandardné služby HTO s priamou platbou za výkony = vyšetrenie pre vlastnú potrebu:

 • vyšetrenie krvnej skupiny,
 • Rh systému, skríningu antierytrocytových protilátok
 • vyšetrenie vírusových nákaz ( anti- HIV, HbsAg-  antigén B- hepatitídy,
 • anti-HCV – protilátky proti C hepatitíde) a  vyšetrenie na syfilis
 • Informácie o úhrade za výkony poskytujeme priamo na pracovisku.

Doplnkové informácie

 • na prvé vyšetrenie pacient prichádza s odporúčaním od odosielajúceho lekára a s dokumentáciou
 • na kontrolné vyšetrenia a odbery krvi následne objednáva sestra na ambulancii -tel.číslo:  053/41 99 125
 • pred odberom krvi odporúčame ľahké raňajky , dostatočné množstvo tekutín( ideálne čistá voda) , ranné lieky nie je potrebné vynechať
 • bližšie informácie o možnosti darovať krv nájdete v sekcii transfuziológia
 • Podávanie infúznej a transfúznej liečby denne od 10:00
 • Odbery krvi od 7:00 – 10:00
 • Prvovyšetrenie (neobjednaní) denne okrem piatku
 • Pacient si so sebou donesie: dokumentáciu, výmenný lístok a preukaz poistenca

Kontakt

Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.
Jánskeho 1,
052 01 Spišská Nová Ves

Lekár: MUDr. Štefánia Bevilaquová-primár , MUDr. Viera  Kokoruďová- lekár

Sestry: Anna Šaríková, Andrea Podolínska, Marta Siváčková, Mgr. Marianna Marciová

Telefónne čísla do ambulancie:

sestry: 053/41 99 125

ambulancia primára: 053/41 99 280

ambulancia lekára: 053/41 99 123

Personálne obsadenie

MUDr. Bevilaquová Štefánia Ambulancia hematológie a transfuziológie, Nemocnica Spišská Nová Ves

MUDr. Kokoruďová Viera Ambulancia hematológie a transfuziológie, Nemocnica Spišská Nová Ves

Siváčková Marta Ambulancia hematológie a transfuziológie, Nemocnica Spišská Nová Ves

Mgr. Marciová Marianna Ambulancia hematológie a transfuziológie, Nemocnica Spišská Nová Ves