Polikliniky ProCare 0907 888 999
Nemocnice Svet zdravia 055 / 327 7777
Kontakty Klientská zóna

Ambulancia cievnej chirurgie

Nemocnica Spišská Nová Ves

Ambulantné hodiny

 • Pondelok 7:00 - 12:30
   13:00 - 15:30
 • Utorok 7:00 - 12:30
   13:00 - 15:30
 • Štvrtok 7:00 - 12:30
   13:00 - 15:30

Kontakt

Janského 1, 052 01 Spišská Nová Ves

+421 (0) 534199 434

Ambulancia sa nachádza na 2. poschodí budovy nemocnice (A pavilón) – bližšie informácie vo vestibule nemocnice – recepcia.

Pondelok - operačný deň

O ambulancii

Cieľom ambulancie je zabezpečiť komplexnú starostlivosť pacientom s ochorením tepnového a žilového systému.

Diagnostika:

 • úvodné fyzikálne, laboratórne vyšetrenie a základné prístrojové vyšetrenie špecialistom na ambulancii – USG
 • plánovanie zložitejších vyšetrovacích postupov dostupných v našej nemocnici
 • CT AG, MR AG a ich zhodnotenie

Liečba :

 • konzervatívna liečba, prevencia a pooperačné sledovanie
 • operačná liečba

Operácie krčových žíl ( varixov ):

 • komplexná liečba krčových žíl/ varixov/  vrátane endovaskulárnej liečby
 • sklerotizácia varixov,
 • odstránenie metličiek na dolných končatinách

Operácie revaskularizačné výkony:

 • vytvorenie cievneho prístupu pre potreby dialýzy
 • komplexná chirurgická eventuálne endovaskulárna liečba ochorení tepien, predovšetkým ich zúženie alebo uzáver v dôsledku sklerotických zmien na pracovisku cievnej chirurgie, naplánovanie výkonu
 • komplexná diagnostika a liečba pacientov so syndrómom diabetickej nohy

Veríme, že takto koncipovaná starostlivosť osloví pacientov z tohto ako aj okolitých regiónov a vyhľadajú služby na našej ambulancii cievnej chirurgie.