Ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny Svidník

Anestéziologická ambulancia zabezpečuje predoperačné anestéziologické vyšetrenie vrátane poučenia k príprave pred anestéziou u ambulantných a hospitalizovaných pacientov, ako aj konziliárne služby v rámci akútnej predoperačnej prípravy u hospitalizovaných pacientov podstupujúcich anestetický výkon.

Ambulancia poskytuje čiastočne aj výkony a metódy zamerané na liečbu bolesti pri rôznych ochoreniach, výmenu centrálnych venózných katétrov, výmenu tracheostomických kanýl u nehospitalizovancýh pacientov, ambulantné kontroly a nastavenie liečby u pacientov na domácej umelej pľúcnej ventilácii.

 
 

Benefity

  • Medziodborová spolupráca

  • Komplexná starostlivosť

  • Bez objednávania

Liečebné možnosti/Výkony

Predoperačné anestéziologické vyšetrenia u všetkých pacientov podstupujúcich akútne a plánované diagnostické a operačné výkony vyžadujúce primeraný spôsob anestézie v nemocnici Svidník, aj u pacientov odchádzajúcich na operácie do iných nemocníc, resp. na vyššie pracoviská v rámci celého Slovenska (operácie plánované v celkovej alebo regionálnej anestézii, neplatí to pre operácie v lokálnej anestézii).

Pred návštevou ambulancie je potrebné absolvovať interné predoperačné vyšetrenie, vrátane laboratórnych výsledkov. Túto dokumentáciu je potrebné si  priniesť so sebou vrátane výmenného lístka, ako aj poslednú správu od lekára, ktorý operačný výkon indikoval.

V anestéziologickej ambulancii sa vykonáva aj poučenie pacientky, ktorá má záujem o poskytnutie epidurálnej analgézie počas pôrodu.

O vaše zdravie sa stará

MUDr. Kožík Marián Ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Svidník lekár

Panová Ľudmila Ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Svidník sestra

Kontakty

Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník , a .s.
MUDr. Pribulu 412/4, 089 01 Svidník

Ambulancia sa nachádza na 2. poschodí (B pavilón), oproti Hematologicko – transfúziologického pracoviska.

Telefón – ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny: 054 / 78 60 528 (431)

Ordinačné hodiny

  • Pondelok 8:30 – 14:00
  • Utorok 8:30 – 14:00
  • Streda 8:30 – 14:00
  • Štvrtok 8:30 – 14:00
  • Piatok 8:30 – 14:00

Zmluvná poisťovňa: Všeobecná zdravotná poisťovňa, Dôvera, UNION