Algeziologická ambulancia

Algeziologická ambulancia je odborná ambulancia určená pre pacientov s chronickou nádorovou aj nenádorovou bolesťou. Našim hlavným cieľom je liečba bolestivých syndrómov, ktoré nereagujú na zaužívané liečebné postupy, cieľom je nielen odstrániť či zmierniť bolesť, ale hlavne zlepšiť kvalitu života pacienta s využitím špeciálnych liečebných postupov.

 
 

Benefity

  • Multiodborový prístup

  • Vysoko erudovaný zdravotný personál

  • Farmakologické a nefarmakologické liečebné postupy

Liečebné možnosti / výkony

Algeziologická ambulancia sa zaoberá diagnostikou a liečbou chronickej nádorovej a nenádorovej bolesti farmakologickou liečbou a nefarmakologickými postupmi :

– chronickou nádorovou bolesťou všetkých typov,
– chronickými bolesťami pohybového aparátu,
– chronickými pooperačnými a poúrazovými bolesťami,
– postherpetickými a inými chronickými neuropatickými bolesťami,
– komplexným regionálnym bolestivým syndrómom,
– rôznymi terapeutickými neovplyvniteľnými bolestivými stavmi ortopedického, neurologického, reumatologického alebo iného pôvodu.

Objednať na môžu pacienti, ktorí už majú diagnostikovaný pôvod bolesti, čiže už prešli diagnostickým procesom u obvodného lekára alebo príslušného špecialistu (neurológ, ortopéd, reumatológ, onkológ), a tí pacienti, ktorí už absolvovali diagnostiku či liečbu bolesti na inom algeziologickom pracovisku.

O vaše zdravie sa stará

Kontakt

NEMOCNICA ŽIAR NAD HRONOM
Ul. Sládkovičova 11, 965 37 Žiar nad Hronom
Ambulancia sa nachádza na 1. poschodí budovy polikliniky a vstup je možný schodiskom alebo výťahom z prízemia.
045/6709 950


ORDINAČNÉ HODINY

  • Utorok:     07:00 – 12:30  13:00 – 15:30
  • Štvrtok:     07:00 – 12:30  13:00 – 15:30

 

NA VYŠETRENIE JE POTREBNÉ SA VOPRED OBJEDNAŤ NA TEL. Č. 045/6709 950 alebo osobne na ambulancií počas ordinačných hodinách.

Personálne obsadenie