Algeziologická ambulancia

Nemocnica Spišská Nová Ves

Ordinačné hodiny

  • Pondelok 08:00 - 12:00
     12:30 - 15:00
  • Streda 08:00 - 12:00
     12:30 - 15:00

Kontakt

Janského 1, 052 01 Spišská Nová Ves

+421 (0) 53 41 99 442

Algeziologická ambulancia sa nachádza na 2. poschodí (pavilón A, vľavo, smerom k rádiológii)

O ambulancii

Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s. otvorila novú algeziologickú ambulanciu, v ktorej bude zabezpečovať komplexné vyšetrenie, diagnostiku a liečbu pacientov trpiacich akútnou, chronickou alebo onkologickou bolesťou.

Algeziologická ambulancia pozostáva z 2 miestností. V prvej realizujeme komplexné vyšetrenie pacienta. V druhej miestnosti vybavenej dvomi lôžkami a polohovateľným kreslom podávame infúznu liečbu a vykonávame ostatné liečebné výkony, predovšetkým intervenčné anestéziologické techniky, ale aj nefarmakologické liečebné metódy slúžiace na zmiernenie bolesti.

Pacienti bez ohľadu na miesto bydliska sa môžu objednať na vyšetrenie buď telefonicky (na tel. č. 053 / 41 99 442), alebo osobne v ambulancii.

Na prvú návštevu algeziologickej ambulancie (v dohodnutom termíne) je potrebné so sebou priniesť:

1.) výmenný lístok (od obvodného lekára alebo od špecialistu, ktorý k nám pacienta posiela),

2.) čo najkomplexnejšiu dokumentáciu s výpisom všetkých ochorení, ktoré má pacient diagnostikované, na ktoré sa lieči, prípadne zoznam závažných prekonaných ochorení,

3.) presný zoznam všetkých užívaných liekov (ich názvy, presné dávky a intervaly užívania).

Veríme, že otvorenie algeziologickej ambulancie prinesie mnohým pacientom úľavu od bolesti a  zvýši kvalitu ich života.

Personálne obsadenie

MUDr. Vladimír Emanuel Kostelník Algeziologická ambulancia, Nemocnica Spišská Nová Ves lekár

Dana Hatalová Algeziologická ambulancia, Nemocnica Spišská Nová Ves sestra