Zoznam ambulancií
Svet Zdravia a ProCare

V ambulanciach Svet Zdravia a ProCare poskytujeme vďaka našim špičkovým lekárom a sestrám odbornú zdravotnú starostlivosť vo všetkých špecializáciách.

Stacionár
ProCare Trnavské mýto

USG ambulancia
ProCare Devínska Nová Ves

Očná ambulancia
ProCare Devínska Nová Ves

Urologická ambulancia
Nemocnica Spišská Nová Ves

Pľúcna ambulancia
Nemocnica Spišská Nová Ves

Psychiatrická amulancia
Železničná nemocnica Košice

Angiologická ambulancia
Železničná nemocnica Košice