Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých

 • Nové priestory

 • Prijímame nových pacientov

 • Odborný prístup personálu

 • Diagnostika akútnych aj chronických ochorení

 • Telefonické objednávanie pacientov

O ambulancii

Ambulancia všeobecného lekárstva poskytuje primárnu zdravotnú starostlivosť pacientom starším ako 18 rokov, je miestom prvého kontaktu pacienta s lekárom. Základom starostlivosti je individuálny prístup založený na možnosti komplexného a koordinovaného riešenia zdravotného problému.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI / VÝKONY:

 • diagnostika akútnych a chronických ochorení v odbore všeobecné lekárstvo s následnou terapiou a s odporúčaním diagnostického a terapeutického postupu
 • indikácia odberov biologického materiálu na laboratórne vyšetrenia
 • očkovanie pacientov, predpis liekov a zdravotníckych pomôcok
 • konzultácia a úzka spolupráca s ostatnými špecializovanými ambulanciami
 • preventívne prehliadky podľa zákona, preventívne prehliadky v súvislosti so zamestnaním
 • podávanie intramuskulárnych a intravenóznych injekcií
 • vydávanie lekárskych potvrdení na rôzne účely

O vaše zdravie sa stará

 • MUDr. Katarína Cukrovaná

  Lekárka

Na stiahnutie

Kontakt

Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s. 
Nemocničná 7, 066 01 Humenné

+421 (0) 5777 06 086, 0905 676 540

Pavilón E (budova LDCH), poschodie -1, suterén, vedľa novovytvoreného röntgenologického pracoviska

Ordinačné hodiny

Pondelok:      07:00 – 15:30
Utorok:           07:00 – 15:30
Streda:           07:00 – 15:30
Štvrtok:          07:00 – 15:30